Rekonstrukce výpravní budovy v Teplicích

Pro našeho klienta a zadavatele jsme zpracovali Záměr projektu, jehož předmětem je rekonstrukce výpravní budovy v železniční stanici Teplice v Čechách. Objekt výpravní budovy je nemovitou kulturní památkou evidovanou pod rejst. č. ÚSKP 43972/5-5256; katalogové číslo 1000156316. Záměr projektu řeší předmětnou stavbu v širším měřítku, a to jak z pohledu samotné stavby, tak i vazby […]

Modernizace ŽST Jihlava město

V rámci sdružení renomovaných společností SUDOP Brno - Sagasta – AFRY CZ jsme zpracovali dokumentaci pro pozemní objekty celé akce, která představuje projektovou dokumentaci komplexní modernizace celé železniční stanice. Pozemní objekty jsou architektonicky řešeny ve spolupráci s ateliérem RAW s.r.o., který zpracoval urbanisticko-architektonickou studii Centrálního dopravního terminálu Jihlava. Mezi naše úkoly patřilo: Ověření urbanistické studie […]

Středisko údržby dálnice D3

Předmětem díla, které zpracovává tým AFRY spolu s kolegy ze společnosti Sagasta je zajištění projektové přípravy a stavebního povolení pro nový areál SSÚD pro správu a údržbu příslušného úseku plánované dálnice D3. Součástí připravované stavby je i areál dálničního oddělení policie (DO PČR) a areál Integrované záchranné služby (IZS) zahrnující hasičskou záchrannou stanici (HZS) a […]

Oblastní nemocnice Jičín – Pavilon A – cytostatika

Předmětem projektu je doplnění ředírny cytostatik do objektu Pavilonu A. Společnost AFRY CZ zajišťuje kompletní řešení mechanických, elektrických a sanitárních rozvodů a systémů. Jedná se o náročnou vestavbu čistých prostor se specifickými požadavky na tlakové poměry jednotlivých na sebe navazujících místností.       Fakta název Oblastní nemocnice Jičín – Pavilon A – cytostatika lokalita […]

Novostavba diagnostického centra v areálu Vítkovické nemocnice a.s.

AFRY CZ  zajistila kompletní řešení mechanických, elektrických a sanitárních rozvodů a systémů. Jednalo se o novostavba ambulantních provozů a magnetické rezonance v areálu Vítkovické nemocnice.       Fakta název Novostavba diagnostického centra v areálu Vítkovické nemocnice a.s. lokalita Vítkovice doba poskytování služeb 2020 druh služeb projektová dokumentace pro územní rozhodnutí stavební povolení

LIDL OC Plaská

Plněním AFRY CZ bylo nové řešení vzduchotechniky, vytápění a chlazení a sanity pro přestavbu stávající prodejny potravin na novou prodejnu řetězce LIDL. Návrh byl proveden s ohledem na možnosti stávající stavby a jejího umístění v obytné zástavbě.       Fakta název LIDL OC Plaská lokalita Plzeň doba poskytování služeb 2020 druh služeb projektová dokumentace

Savarin palác – Crestyl

Předmětem plnění projektu rekonstrukce Paláce Savarin na pěší zóně v Praze byly profesní části vzduchotechniky a vytápění a chlazení památkově chráněného objektu na obchodní plochy. Spolu s architekty jsme citlivě hledali možnosti umístění nových zařízení na půdě objektu a tras potrubí s minimalizací zásahů do stávajících stěn s využitím již nepoužívaných průduchů apod.     […]

Merkuria – novostavba administrativní budovy

Od roku 2019 pracujeme jako generální projektanti pro Skanska Property Czech Republic na návrhu nové administrativní budovy Mercury v pražských Holešovicích. Architektura nové administrativní budovy respektuje genius loci této části Holešovic s jasnou průmyslovou minulostí, na kterou se odkazuje tektonikou fasády a velkými plochami zasklení. Myšlenkou návrhu bylo dotvoření městského bloku a vytvoření piazetty vnitrobloku […]

Dopravně informační a řídící centrum ČB

Úkolem našeho oddělení Architektury a pozemních staveb byla úprava stávajících nevyhovujících prostor administrativní budovy Dopravního podniku ČB pro realizaci a umístění Dopravně informačního a řídícího centra České Budějovice (DIŘC). Od studie po zadávací dokumentace byly navrženy prostory pro obsluhu, zázemí, prostory pro umístění řídící a informační technologie a s tím související úpravy objektu stávajícího energodispečinku […]

Testovací pracoviště spalovacích turbín – BLIZZARD Žebrák

Předmětem plnění AFRY CZ bylo zpracování projektové dokumentace Detail Design a As-built dokumentace skutečného stavu včetně vytvoření komplexního a všeprofesního 3D modelu jednotky v sytému AutoDESK Plant3D, připravení vizualizace a presentace modelu i vygenerování příslušné všeprofesní projektové dokumentace. Model byl zpracován na základě požadavků a Design manuálu konečného zákazníka, americké společnosti SOLAR ENERGY, kde bylo […]