Technická Due Diligence Teplárna Strakonice

Druh služeb Koncepční studie Zadávací dokumentace Inženýrské služby v oblasti elektro a ASŘTP Teplovodní systém ve městě zahrnuje potrubí na horkou vodu a výměníky tepla. Předmětem zadání byla příprava pro technické úpravy v teplárně a přechod z parního vytápění na ohřev teplé vody. Během dlouholeté spolupráce jsme zpracovali pro teplárnu desítky projektů, řadu koncepčních studií a […]

Supply of Quench Oil Coke Removal Package

V AFRY jsme v roce 2019 zpracovali komplexní a všeprofesní 3D model jednotky v systému PDMS, připravili vizualizaci a presentaci modelu. Model byl zpracován na základě Design manuálu konečného zákazníka z Indie. V rámci BEP byly předepsány: • Kodifikace a pojmenování jednotlivých úrovní modelu a jednotlivých prvků modelu (zařízení, armatur, potrubních dílů, ocelových konstrukcí, kabelových […]

RETROFIT K12 – Teplárna České Budějovice

Tento projekt, realizovaný pro naplnění nových legislativních limitů a technicko-ekonomických podmínek klienta, zahrnoval úpravy stávajícího parního uhelného kotle K12 – 150 t/h formou retrofitu stávajícího kotle se snížením výkonu na 55 t/h VT páry včetně záměny spalovacího systému, úprav tlakového celku, nosných prvků kotle, palivových cest, partie za kotli a nového odprášení spalin. V rámci […]

Testovací pracoviště spalovacích turbín – BLIZZARD Žebrák

Předmětem plnění AFRY CZ bylo zpracování projektové dokumentace Detail Design a As-built dokumentace skutečného stavu včetně vytvoření komplexního a všeprofesního 3D modelu jednotky v sytému AutoDESK Plant3D, připravení vizualizace a presentace modelu i vygenerování příslušné všeprofesní projektové dokumentace. Model byl zpracován na základě požadavků a Design manuálu konečného zákazníka, americké společnosti SOLAR ENERGY, kde bylo […]

Nové energetické centrum – plynová kotelna Neratovice

Předmětem projektu byly komplexní inženýrské služby poskytované v souvislosti s výstavbou Nového energetického centra – projektu výstavby plynové kotelny (2 jednotky – 2 x 36 t/h). Cílem projektu byla příprava projektové dokumentace pro Nové energetické centrum pro zásobování a dodávky páry technologického parního systému v areálu chemické továrny společnosti SPOLANA, spolu s modernizací rozvodů páry […]

Obnova 3. a 4. bloku a kotelny SNCR 2 klasické uhelné elektrárny

Druh služeb Inženýrské služby zahrnovaly: Účast ve fázi vývoje projektu jako technický konzultant Koordinace a kontrola projektu Projekt, rekonstrukce spalování bloku 3 a 4 Projekt, rekonstrukce TG a strojovny bloku 3 a 4 Projekt, instalace SNCR na bloku 2 Příprava zadávací dokumentace pro subdodavatele a vyjednávání smluv se subdodavateli Inspekce a dohled na místě   […]

Modernizace uhelné elektrárny Prunéřov 3 x 250 MW

Druh služeb ASŘTP Basic design (blokové ASŘTP a ASŘTP neblokových provozů) Detail Design (ASŘTP neblokových provozů) Dokumentace skutečného stavu Koncepční návrh a Basic design systému požární ochrany Komunikační systém Zpracovatel dokumentace pro provizoria ASŘTP Projekty kabelových tras Uvedení do provozu polní instrumentace a řídicích systémů Montážní práce v oblasti ASŘTP   Současná modernizace Elektrárny Prunéřov II […]

Rekonstrukce klasické uhelné elektrárny 4 x 200 MW Tušimice

Druh služeb Technická podpora EPC kontraktora Revize designů Koordinace technologických částí a profesních Plány rekonstrukce, časové rozvrhy Uvedení do provozu polní instrumentace a řídicích systémů Projekty kabelových tras Montáž V letech 2005 až 2014 proběhla komplexní rekonstrukce Elektrárny Tušimice II. Projekt byl rozdělen do dvou etap, takže dvě jednotky mohly vždy zůstat v provozu. Bylo […]

Rekonstrukce paroplynové elektrárny 838 MW Počerady

Druh služeb Technický dozor investora: ASŘTP, Elektro Studie proveditelnosti Projektová podpora při přípravě a výstavbě Uvedení do provozu a spuštění provozní fáze Hodnocení QA / QC Licenční podpora Podpůrné služby (možnosti poskytování, požadavky na nový blok) Paroplynový cyklus Počerady (PPC)  byl prvním projektem svého druhu v České republice. je umístěn v areálu Elektrárny Počerady. Ta […]

Technický dozor investora Kladno K7 projekt

Druh služeb Účast ve fázi přípravy projektu, jednání s dozorovými orgány Review dokumentace Příprava zadávací dokumentace pro subdodavatele a vyjednávání smluv se subdodavateli Kontrola kvality během výstavby a uvádění do provozu Inspekční činnost a dozor na stavební práce Sledování časového postupu výstavby Dohled na uvedení do provozu Reklamační řízení Všeprofesní pokrytí: stavba, zauhlování, popeloviny, kotel, […]