Supply of Quench Oil Coke Removal Package

V AFRY jsme v roce 2019 zpracovali komplexní a všeprofesní 3D model jednotky v systému PDMS, připravili vizualizaci a presentaci modelu. Model byl zpracován na základě Design manuálu konečného zákazníka z Indie. V rámci BEP byly předepsány: • Kodifikace a pojmenování jednotlivých úrovní modelu a jednotlivých prvků modelu (zařízení, armatur, potrubních dílů, ocelových konstrukcí, kabelových […]

Zvýšení provozní bezpečnosti rozvodů čpavku

Naše společnost byla pověřena zákazníkem prováděním  inženýrských činností a montáží pro modernizaci a rozšíření řídicího systému pro vykládku čpavku a instalaci dodatečné sušičky vzduchu, kolejových háků a dalších zařízení určených pro prostředí s výbušnou atmosférou. Naše činnosti tak zahrnovaly: Inženýrský servis, realizace, programování a další SW práce, testování a uvedení do provozu Dohled nad montážními […]