Naše reference

D0 – úsek 511 – Běchovice – D1

Stavba D0 511 Běchovice - D1 je součástí základního komunikačního systému (ZKS), tzn. je jedním z úseků dálničního okruhu kolem Prahy. Jeho úkolem je přenášení tranzitních jízd, dále pak rozvádění dopravních vztahů cílových, resp. zdrojových, ale má i částečně funkci pro dopravu místní. Tím je myšleno, že tento okruh bude využíván pro dopravní vztahy v […]

I/23 Kardašova Řečice – obchvat

Stavba „I/23 Kardašova Řečice – obchvat“ je přeložkou silnice I/23, která propojuje dálnici D3 a město Jindřichův Hradec. Přeložka vede jižně od města Kardašova Řečice a je navržena v kategorii S9,5/90. Součástí přeložky je 1 mimoúrovňová křižovatka, 2 úrovňové křižovatky, 5 mostních objektů, systém odvodnění, přeložky inženýrských sítí či ozelenění celé stavby. Společnost AFRY CZ zpracovala […]

Zvýšení spolehlivosti a účinnosti Jaderné elektrárny Dukovany

Druh služeb Studie proveditelnosti programu modernizace a výměny řídicího systému Vyhodnocení navrhovaných alternativ výměny řídicího systému Technická podpora při zpracování zadávací dokumentace Studie proveditelnosti kabelových tras Vypracování bezpečnostní dokumentace k projednání se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost Vypracování dokumentace pro územní povolení Studium odolnosti tlakových senzorů proti tlakové vlně Klasifikace ASŘTP podle IEC 61226 Obecný […]

Technická Due Diligence Teplárna Strakonice

Druh služeb Koncepční studie Zadávací dokumentace Inženýrské služby v oblasti elektro a ASŘTP Teplovodní systém ve městě zahrnuje potrubí na horkou vodu a výměníky tepla. Předmětem zadání byla příprava pro technické úpravy v teplárně a přechod z parního vytápění na ohřev teplé vody. Během dlouholeté spolupráce jsme zpracovali pro teplárnu desítky projektů, řadu koncepčních studií a […]

Podpůrné služby pro elektrárny

Druh služeb Verifikační a certifikační měření dynamických vlastností elektráren v kontextu PpS v souladu s ustanoveními Kodexu PS Projekty a dodávky zařízení pro poskytování PpS Studie proveditelnosti v oblasti PpS, elektro a systémů kontroly a řízení (ASŘTP) Technické poradenství Provádění systémových analýz a testů provozu elektrárenské soustavy a dynamických schopností energetických zdrojů Tvorba algoritmů řízení […]