Naše reference

Svařovací přípravky projekty P33B

V roce 2020 jsme společnosti Shape Corp. s.r.o. dodali 6 automatizovaných svařovacích přípravků umožňujících robotické svařování dílčích dílů automobilových nárazníků. Naše služby zahrnovaly kompletní rozsah od engineeringu až po předání přípravků pro účely výroby v prostorách zákazníka: mechanická konstrukce a projekt elektro projekt distribuovaného systému nákup komponent a výroba odladění přípravků programování PLC a robotů Fanuc Fakta […]

Dopravně informační a řídící centrum ČB

Úkolem našeho oddělení Architektury a pozemních staveb byla úprava stávajících nevyhovujících prostor administrativní budovy Dopravního podniku ČB pro realizaci a umístění Dopravně informačního a řídícího centra České Budějovice (DIŘC). Od studie po zadávací dokumentace byly navrženy prostory pro obsluhu, zázemí, prostory pro umístění řídící a informační technologie a s tím související úpravy objektu stávajícího energodispečinku […]

Parkovací dům u krajského úřadu v Ostravě

V roce 2019 jsme se zúčastnili otevřené architektonické soutěže na "Parkovací dům u krajského úřadu v Ostravě". Pojali jsme tento parkovací dům nejen jako stavbu, ale především i jako určitý organismus tvořený jejími provozovateli. Fasáda objektu je tedy navržena jako průsvitná, proměnlivá v závislosti na denní době a ročním období. Zároveň její jednoduché pojednání na […]

Rekonstrukce mostu v Počaplech

Stávající most ev. č. 19-022 přes Mlýnský potok v obci Počaply je tvořen klenbovou konstrukcí o třech polích a byl svým stavebnětechnickým stavem zařazen do klasifikačního stupně VI – velmi špatný. Na mostě jsou patrné závažné poruchy včetně podemletého pilíře. Vzhledem k vedení nivelety na mostě (vrcholový oblouk) nejsou dodržený normové délky rozhledu pro zastavení […]

Supply of Quench Oil Coke Removal Package

V AFRY jsme v roce 2019 zpracovali komplexní a všeprofesní 3D model jednotky v systému PDMS, připravili vizualizaci a presentaci modelu. Model byl zpracován na základě Design manuálu konečného zákazníka z Indie. V rámci BEP byly předepsány: • Kodifikace a pojmenování jednotlivých úrovní modelu a jednotlivých prvků modelu (zařízení, armatur, potrubních dílů, ocelových konstrukcí, kabelových […]