Naše reference

Železniční stanice pro SŽ

Pro Správu železnic v současné době připravujeme dvě nové železniční stanice. Vyjma komplexního a urbanistického pojetí stavby se snažíme klást velký důraz na design výpravní části, která je srdcem celé stavby. Přemýšlíme o kvalitním a ne-introvertním zdravém prostoru, kde pomocí moderních technologií dekódujeme základní principy. Výpravní část dedikujeme pro setkávání lidí. Snažíme se architektonické ideály přesunout […]

Merkuria – novostavba administrativní budovy

Od roku 2019 pracujeme jako generální projektanti pro Skanska Property Czech Republic na návrhu nové administrativní budovy Mercury v pražských Holešovicích. Architektura nové administrativní budovy respektuje genius loci této části Holešovic s jasnou průmyslovou minulostí, na kterou se odkazuje tektonikou fasády a velkými plochami zasklení. Myšlenkou návrhu bylo dotvoření městského bloku a vytvoření piazetty vnitrobloku […]

Rekonstrukce ulic Hynaisova, Moravská a náměstí Svobody v Karlových Varech

Příprava projektové dokumentace jedné z nejstarších ulic v Karlových Varech trvala celkem tři roky. Vlastní rekonstrukce byla provedena během jednoho roku a byla ukončena na jaře roku 2020. Rekonstruované ulice propojují ulici Na Vyhlídce a Divadelní náměstí v lázeňském území, nedaleko Vřídla. Uliční prostor je převážně ohraničen bytovou zástavbou. V úseku mimo zástavbu jsou zárubní zdi, na které navazuje […]

Zvýšenie priepustnosti trate Bratislava – Dunajská Streda – Komárno

Předmětem této studie proveditelnosti je modernizace existující trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno (staré 125 let), jejíž technický stav i technické parametry jsou za svou životností a neodpovídají požadavkům na příměstskou dopravu v okolí Bratislavy a mezinárodní nákladní dopravě generované kontejnerovým terminálem v Dunajské Stredě. Plán železniční trati v úseku Bratislava – Komárno z 19. století Studii […]

Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou a Rekonstrukce ŽST Chrastava

Uvedený záměr „Rekonstrukce ŽST Chrastava a Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ má charakter liniové železniční stavby a je stavbou dráhy, určené pro provoz vlaků osobní a nákladní dopravy. Stavba je kompletní rekonstrukcí stávajících železničních stanic Chrastava a Hrádek nad Nisou. Zpracovány byly dvě samostatné dokumentace, na které byla vydána dvě samostatná územní rozhodnutí (stavebním úřadem […]