Naše reference

I/23 Kardašova Řečice – obchvat

Stavba „I/23 Kardašova Řečice – obchvat“ je přeložkou silnice I/23, která propojuje dálnici D3 a město Jindřichův Hradec. Přeložka vede jižně od města Kardašova Řečice a je navržena v kategorii S9,5/90. Součástí přeložky je 1 mimoúrovňová křižovatka, 2 úrovňové křižovatky, 5 mostních objektů, systém odvodnění, přeložky inženýrských sítí či ozelenění celé stavby. Společnost AFRY CZ zpracovala […]

Zvýšení spolehlivosti a účinnosti Jaderné elektrárny Dukovany

Druh služeb Studie proveditelnosti programu modernizace a výměny řídicího systému Vyhodnocení navrhovaných alternativ výměny řídicího systému Technická podpora při zpracování zadávací dokumentace Studie proveditelnosti kabelových tras Vypracování bezpečnostní dokumentace k projednání se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost Vypracování dokumentace pro územní povolení Studium odolnosti tlakových senzorů proti tlakové vlně Klasifikace ASŘTP podle IEC 61226 Obecný […]

Technická Due Diligence Teplárna Strakonice

Druh služeb Koncepční studie Zadávací dokumentace Inženýrské služby v oblasti elektro a ASŘTP Teplovodní systém ve městě zahrnuje potrubí na horkou vodu a výměníky tepla. Předmětem zadání byla příprava pro technické úpravy v teplárně a přechod z parního vytápění na ohřev teplé vody. Během dlouholeté spolupráce jsme zpracovali pro teplárnu desítky projektů, řadu koncepčních studií a […]

Podpůrné služby pro elektrárny

Druh služeb Verifikační a certifikační měření dynamických vlastností elektráren v kontextu PpS v souladu s ustanoveními Kodexu PS Projekty a dodávky zařízení pro poskytování PpS Studie proveditelnosti v oblasti PpS, elektro a systémů kontroly a řízení (ASŘTP) Technické poradenství Provádění systémových analýz a testů provozu elektrárenské soustavy a dynamických schopností energetických zdrojů Tvorba algoritmů řízení […]

Obchvat Srubce a 6. etapa přeložky silnic II/156 a II/157

Stavba „Přeložka silnice II/157 obchvat Srubce, Přeložka silnice II/156“ je přeložkami stávajících silnic II/156 a II/157 ve stávajícím stavu vedenými obcí Srubec. Tyto silnice napojují dálnici D3 a město České Budějovice z JV směru od města Borovany. Přeložka vede těsně k severní části obce, je navržena v kategorii S7,5/90 a S7,5/50. Z důvodu průchodu v těsné blízkosti obydlené části obce […]