Naše reference

Svařovací přípravky projektů XFK

V roce 2019 jsme společnosti Shape Corp. s.r.o. postupně dodali 3 sety  automatizovaných svařovacích přípravků umožňujících robotické svařování automobilových nárazníků. Naše služby zahrnovaly kompletní rozsah od engineeringu až po předání přípravků pro účely výroby v prostorách zákazníka: mechanická konstrukce a projekt elektro projekt řídícího systému přípravků nákup komponent a výroba odladění přípravků programování PLC a robotů Fanuc […]

I/33 Náchod, obchvat

Jedná se o liniovou silniční stavbu zajišťující severozápadní obchvat Náchoda, skrz který je ve stávajícím stavu veden dopravně velmi zatížený průtah silnice I. třídy a evropská silnice E67 směrem do Polska. Silnice I/33 je navržena v kategorii S11,5/70 v celkové délce 6,465 km, silnice I/14 v kategorii S9,5/80 v délce 0,923 km. Součástí stavby je 16 […]

I/19 Nezvěstice – průtah

ÚČEL stavby Rekonstrukce silnice spojená s její modernizací a doplněním bezpečnostních prvků Zmenšení ekologické zátěže od provozu na komunikaci na její okolí Modernizace doplňkových objektů komunikace (dešťová kanalizace, venkovní osvětlení, doprovodná zeleň) údaje o stavbě: Dvou pruhová silnice s neomezeným přístupem Návrhová kategorie:                S 8,0/50 Návrhová rychlost:                   50 km/h Celková délka:                         1,196 km Hlavní související objekty: jedno pruhová […]

Stěhovací a svařovací přípravek pro výrobu rámu podvozku tramvají

V roce jsme 2019 jsme pro našeho zákazníka zkonstruovali přípravek, jehož pomocí jsou svařovány rámy podvozků tramvají dodávaných pro město Tampere ve Finsku. Naše služby zahrnovaly mechanickou konstrukci, přípravu výrobně-montážní dokumentace přípravku a  statický výpočet únosnosti přípravku.       Fakta název Stehovací a svařovací přípravek pro výrobu rámu podvozku tramvají lokalita Plzeň objednatel/investor Škoda Transportation […]

Modernizace a dostavba železniční stanice Praha – Masarykovo nádraží

V roce 2016 představila společnost Penta Investments, ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, rozvojový projekt Masarykova nádraží, který využívá přilehlý brownfield, jako místo pro výstavbu administrativní budovy navržené architektonickou kanceláří Zaha Hadid Architects. AF-CITYPLAN se tak stal díky své odbornosti součástí týmu, zpracovávající Přípravnou dokumentaci stavby „Modernizace a dostavba železniční stanice Praha - […]