Naše reference

LIDL OC Plaská

Plněním AFRY CZ bylo nové řešení vzduchotechniky, vytápění a chlazení a sanity pro přestavbu stávající prodejny potravin na novou prodejnu řetězce LIDL. Návrh byl proveden s ohledem na možnosti stávající stavby a jejího umístění v obytné zástavbě.       Fakta název LIDL OC Plaská lokalita Plzeň doba poskytování služeb 2020 druh služeb projektová dokumentace

Savarin palác – Crestyl

Předmětem plnění projektu rekonstrukce Paláce Savarin na pěší zóně v Praze byly profesní části vzduchotechniky a vytápění a chlazení památkově chráněného objektu na obchodní plochy. Spolu s architekty jsme citlivě hledali možnosti umístění nových zařízení na půdě objektu a tras potrubí s minimalizací zásahů do stávajících stěn s využitím již nepoužívaných průduchů apod.     […]

Plán udržitelné městské mobility pro město Nitra

Plán udržitelné mobility (PUM) Nitra je dokument, který řeší všechny druhy dopravy na území města a okolním zájmovém území. Dokumentace je zpracována dle Evropských směrnic a metodik, které jsou využívány pro obdobné dokumenty v zemích západní Evropy. Cílem PUM je udržitelná strategie rozvoje mobility na dalších 30 let s důrazem postupného, systematického navyšování udržitelných dopravních prostředků. […]

Železniční stanice pro SŽ

Pro Správu železnic v současné době připravujeme dvě nové železniční stanice. Vyjma komplexního a urbanistického pojetí stavby se snažíme klást velký důraz na design výpravní části, která je srdcem celé stavby. Přemýšlíme o kvalitním a ne-introvertním zdravém prostoru, kde pomocí moderních technologií dekódujeme základní principy. Výpravní část dedikujeme pro setkávání lidí. Snažíme se architektonické ideály přesunout […]

Merkuria – novostavba administrativní budovy

Naše oddělení Architektury a pozemních staveb vyhrálo výběrové řízení o návrh projektu kancelářské budovy Merkuria pro společnost Skanska situovanou na Praze 7 v Argentinské ulici. Chceme vytvořit administrativní budovu, která bude šetrná k životnímu prostředí. Architektura nové administrativní budovy se bude snažit respektovat genius loci této části Holešovic s jasnou průmyslovou minulostí, na kterou se […]