Naše reference

Zpracování koncepce dopravy pro město Beroun

Jedná se o souhrnný dokument, který řeší mobilitu ve městě komplexně a zahrnuje všechny typy přepravy osob. Na základě existujících dokumentů byla provedena metaanalýza stávající dat, analýza současného stavu. Dále je navržen plán aktivit směřujících k naplnění cíle bezpečné a udržitelné mobilitě ve městě.       Fakta název Zpracování koncepce dopravy pro město Beroun […]

Generel dopravy v části města Lázně Bělohrad

Naše společnost připravila studii, která řešila stav a návrh dopravních úprav v lokalitě přilehlé k areálu lázní. Hlavním předmětem k řešení bylo dlouhodobé parkování vozidel návštěvníků lázní v rezidentních částech města. Situace byla zanalyzována pomocí celodenního průzkumu parkování a byly navrženy organizační i stavební změny pro zlepšení současného stavu.       Fakta název Generel dopravy v části města […]

Parkovací dům Šrámkova

Naše oddělení Architektury a pozemních staveb zpracovalo pro město Ústí nad Labem studii parkovacího domu v lokalitě Dobětic. Zadáním bylo ověření jednotlivých hmotových a kapacitních možností v dané lokalitě. Objekt jsme se snažili co nejcitlivěji zakomponovat do svažité morfologie území. Architektura objektu je velmi racionální a nerušící okolí. Z hlediska provozu se jako nejefektivnější ukázalo použití tzv. D’Humpyho […]

Oblastní nemocnice Jičín – Pavilon A – cytostatika

Předmětem projektu je doplnění ředírny cytostatik do objektu Pavilonu A. Společnost AFRY CZ zajišťuje kompletní řešení mechanických, elektrických a sanitárních rozvodů a systémů. Jedná se o náročnou vestavbu čistých prostor se specifickými požadavky na tlakové poměry jednotlivých na sebe navazujících místností.       Fakta název Oblastní nemocnice Jičín – Pavilon A – cytostatika lokalita […]

Novostavba diagnostického centra v areálu Vítkovické nemocnice a.s.

AFRY CZ  zajistila kompletní řešení mechanických, elektrických a sanitárních rozvodů a systémů. Jednalo se o novostavba ambulantních provozů a magnetické rezonance v areálu Vítkovické nemocnice.       Fakta název Novostavba diagnostického centra v areálu Vítkovické nemocnice a.s. lokalita Vítkovice doba poskytování služeb 2020 druh služeb projektová dokumentace pro územní rozhodnutí stavební povolení