Naše reference

Novostavba diagnostického centra v areálu Vítkovické nemocnice a.s.

AFRY CZ  zajistila kompletní řešení mechanických, elektrických a sanitárních rozvodů a systémů. Jednalo se o novostavba ambulantních provozů a magnetické rezonance v areálu Vítkovické nemocnice.       Fakta název Novostavba diagnostického centra v areálu Vítkovické nemocnice a.s. lokalita Vítkovice doba poskytování služeb 2020 druh služeb projektová dokumentace pro územní rozhodnutí stavební povolení

LIDL OC Plaská

Plněním AFRY CZ bylo nové řešení vzduchotechniky, vytápění a chlazení a sanity pro přestavbu stávající prodejny potravin na novou prodejnu řetězce LIDL. Návrh byl proveden s ohledem na možnosti stávající stavby a jejího umístění v obytné zástavbě.       Fakta název LIDL OC Plaská lokalita Plzeň doba poskytování služeb 2020 druh služeb projektová dokumentace

Savarin palác – Crestyl

Předmětem plnění projektu rekonstrukce Paláce Savarin na pěší zóně v Praze byly profesní části vzduchotechniky a vytápění a chlazení památkově chráněného objektu na obchodní plochy. Spolu s architekty jsme citlivě hledali možnosti umístění nových zařízení na půdě objektu a tras potrubí s minimalizací zásahů do stávajících stěn s využitím již nepoužívaných průduchů apod.     […]

Plán udržitelné městské mobility pro město Nitra

Plán udržitelné mobility (PUM) Nitra je dokument, který řeší všechny druhy dopravy na území města a okolním zájmovém území. Dokumentace je zpracována dle Evropských směrnic a metodik, které jsou využívány pro obdobné dokumenty v zemích západní Evropy. Cílem PUM je udržitelná strategie rozvoje mobility na dalších 30 let s důrazem postupného, systematického navyšování udržitelných dopravních prostředků. […]

Železniční stanice pro SŽ

Pro Správu železnic v současné době připravujeme dvě nové železniční stanice. Vyjma komplexního a urbanistického pojetí stavby se snažíme klást velký důraz na design výpravní části, která je srdcem celé stavby. Přemýšlíme o kvalitním a ne-introvertním zdravém prostoru, kde pomocí moderních technologií dekódujeme základní principy. Výpravní část dedikujeme pro setkávání lidí. Snažíme se architektonické ideály přesunout […]