Naše reference

Technický dozor investora Kladno K7 projekt

Druh služeb Účast ve fázi přípravy projektu, jednání s dozorovými orgány Review dokumentace Příprava zadávací dokumentace pro subdodavatele a vyjednávání smluv se subdodavateli Kontrola kvality během výstavby a uvádění do provozu Inspekční činnost a dozor na stavební práce Sledování časového postupu výstavby Dohled na uvedení do provozu Reklamační řízení Všeprofesní pokrytí: stavba, zauhlování, popeloviny, kotel, […]

Protipovodňová vana v Ústí nad Labem

Zaplavená vozovka pod mostem způsobuje dopravní i jiné komplikace ve městě. To byl stav před realizací našeho projektu v Ústí nad Labem, na kterém jsme pracovali v letech 2002-2011. Většině obyvatel Ústí nad Labem se ještě mohou vybavit tyto problémy, které pravidelně ztěžovaly dopravu v ulicích Pražská a Přístavní, na jedné z hlavních ústeckých tepen. Průjezdní úsek silnice […]

Odstranění úrovňového křížení železnice a silnice

Projektová dokumentace přeložky silnice II/242 měla za cíl odstranit nevyhovující úrovňové křížení s tratí 091 Praha – Kralupy n. Vltavou, zajistit v maximálně možné míře odklon trasy mimo zastavěné území i celkovou revitalizaci a zklidnění v řešeném intravilánovém úseku. Přeložka je prostorově řešena s přihlédnutím k okrajovým podmínkám záplavového území řeky Vltavy a Únětického potoka, […]

Tyršův most v Přerově

Projektovou přípravu nového přemostění řeky Bečvy v místě původního Tyršova mostu z roku 1904 ve městě Přerově jsme zpracovávali společně s architektonickou kanceeláří Šrámková architekti s.r.o. v letech 2007 - 2012. Zpracovaný projekt předkládal výstavbu nového mostu v místě existující ocelové lávky přes řeku Bečvu. Projekt získal ocenění ČKAIT za dopravní stavbu roku 2012.   […]

Náprava škod způsobených bleskovou povodní v roce 2010 v obcích Vítkov a Heřmanice

V roce 2010 zasáhla Liberecký kraj blesková povodeň, která mimo jiné výrazně poškodila dopravní infrastrukturu. Na Frýdlantsku, které bylo povodní jednou z nejpostiženějších oblastí, bylo nutné kompletně rekonstruovat silnice III/03513 a III/03515, které propojují obce Dětřichov a Heřmanice a dále pokračují ke státní hranici s Polskem. Zpracovali jsme projektovou dokumentaci pro provedení stavby a zajistili kompletní inženýrskou […]