Naše reference

Odstranění úrovňového křížení železnice a silnice

Projektová dokumentace přeložky silnice II/242 měla za cíl odstranit nevyhovující úrovňové křížení s tratí 091 Praha – Kralupy n. Vltavou, zajistit v maximálně možné míře odklon trasy mimo zastavěné území i celkovou revitalizaci a zklidnění v řešeném intravilánovém úseku. Přeložka je prostorově řešena s přihlédnutím k okrajovým podmínkám záplavového území řeky Vltavy a Únětického potoka, […]

Tyršův most v Přerově

Projektovou přípravu nového přemostění řeky Bečvy v místě původního Tyršova mostu z roku 1904 ve městě Přerově jsme zpracovávali společně s architektonickou kanceeláří Šrámková architekti s.r.o. v letech 2007 - 2012. Zpracovaný projekt předkládal výstavbu nového mostu v místě existující ocelové lávky přes řeku Bečvu. Projekt získal ocenění ČKAIT za dopravní stavbu roku 2012.   […]

Náprava škod způsobených bleskovou povodní v roce 2010 v obcích Vítkov a Heřmanice

V roce 2010 zasáhla Liberecký kraj blesková povodeň, která mimo jiné výrazně poškodila dopravní infrastrukturu. Na Frýdlantsku, které bylo povodní jednou z nejpostiženějších oblastí, bylo nutné kompletně rekonstruovat silnice III/03513 a III/03515, které propojují obce Dětřichov a Heřmanice a dále pokračují ke státní hranici s Polskem. Zpracovali jsme projektovou dokumentaci pro provedení stavby a zajistili kompletní inženýrskou […]

Mariánský most v Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem byl před realizací Mariánského mostu jen jediný silniční most přes Labe. V roce 1993 bylo rozhodnuto o stavbě nového mostu včetně navazujících objektů na vlastní náklady z rozpočtu města Ústí nad Labem. Kompletní přípravou celé akce byla pověřena firma CityPlan, spol. s r. o., k níž byla přizvána architektonická kancelář Romana […]