Naše reference

Revitalizace a elektrizace tratě Hrušovany u Brna – Židlochovice

Projektová dokumentace ve stupni technickoekonomické studie (TES) řešila v délce 2,7 km revitalizaci a elektrizaci trati Hrušovany u Brna – Židlochovice, která nebyla pro osobní dopravu po dobu 30 let používána. Směrové vedení je řešeno dvěma levostrannými oblouky (R1=190 m a R2=500 m), maximální podélný sklon byl navržen 14,8‰. V rámci studie byla navržena částečná […]

Studie Severojižního kolejového diametru v Brně

Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru se zabývala komplexním posouzením tzv. diametru, procházející městem Brnem v severojižním směru, se zapojením do regionu prostřednictvím existujících železničních tratí č. 250 a 300. Celková délka diametru byla cca 45 km. Centrální úsek délky cca 16 km byl tvořen novostavbou, vedenou intravilánem města převážně v podzemí, ve formě ražených a […]

Rekonstrukce paroplynové elektrárny 838 MW Počerady

Druh služeb Technický dozor investora: ASŘTP, Elektro Studie proveditelnosti Projektová podpora při přípravě a výstavbě Uvedení do provozu a spuštění provozní fáze Hodnocení QA / QC Licenční podpora Podpůrné služby (možnosti poskytování, požadavky na nový blok) Paroplynový cyklus Počerady (PPC)  byl prvním projektem svého druhu v České republice. je umístěn v areálu Elektrárny Počerady. Ta […]

Technický dozor investora Kladno K7 projekt

Druh služeb Účast ve fázi přípravy projektu, jednání s dozorovými orgány Review dokumentace Příprava zadávací dokumentace pro subdodavatele a vyjednávání smluv se subdodavateli Kontrola kvality během výstavby a uvádění do provozu Inspekční činnost a dozor na stavební práce Sledování časového postupu výstavby Dohled na uvedení do provozu Reklamační řízení Všeprofesní pokrytí: stavba, zauhlování, popeloviny, kotel, […]

Protipovodňová vana v Ústí nad Labem

Zaplavená vozovka pod mostem způsobuje dopravní i jiné komplikace ve městě. To byl stav před realizací našeho projektu v Ústí nad Labem, na kterém jsme pracovali v letech 2002-2011. Většině obyvatel Ústí nad Labem se ještě mohou vybavit tyto problémy, které pravidelně ztěžovaly dopravu v ulicích Pražská a Přístavní, na jedné z hlavních ústeckých tepen. Průjezdní úsek silnice […]