Naše reference

Rekonstrukce klasické uhelné elektrárny 4 x 200 MW Tušimice

Druh služeb Technická podpora EPC kontraktora Revize designů Koordinace technologických částí a profesních Plány rekonstrukce, časové rozvrhy Uvedení do provozu polní instrumentace a řídicích systémů Projekty kabelových tras Montáž V letech 2005 až 2014 proběhla komplexní rekonstrukce Elektrárny Tušimice II. Projekt byl rozdělen do dvou etap, takže dvě jednotky mohly vždy zůstat v provozu. Bylo […]

Obchvat obce Lány

Projektová dokumentace ve stupních od studie až po realizační dokumentaci a autorský dozor řešila přeložku silnice vedoucí k vyvedení tranzitní dopravy z obce Lány. Součástí obchvatu jsou 3 okružní křižovatky o průměru 30 m a jedna průsečná křižovatka. Z důvodu složité členitosti území byla trasa II. etapy výstavby vedena v 8,0 m vyztuženém násypu a zářezu. […]

Revitalizace a elektrizace tratě Hrušovany u Brna – Židlochovice

Projektová dokumentace ve stupni technickoekonomické studie (TES) řešila v délce 2,7 km revitalizaci a elektrizaci trati Hrušovany u Brna – Židlochovice, která nebyla pro osobní dopravu po dobu 30 let používána. Směrové vedení je řešeno dvěma levostrannými oblouky (R1=190 m a R2=500 m), maximální podélný sklon byl navržen 14,8‰. V rámci studie byla navržena částečná […]

Studie Severojižního kolejového diametru v Brně

Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru se zabývala komplexním posouzením tzv. diametru, procházející městem Brnem v severojižním směru, se zapojením do regionu prostřednictvím existujících železničních tratí č. 250 a 300. Celková délka diametru byla cca 45 km. Centrální úsek délky cca 16 km byl tvořen novostavbou, vedenou intravilánem města převážně v podzemí, ve formě ražených a […]

Rekonstrukce paroplynové elektrárny 838 MW Počerady

Druh služeb Technický dozor investora: ASŘTP, Elektro Studie proveditelnosti Projektová podpora při přípravě a výstavbě Uvedení do provozu a spuštění provozní fáze Hodnocení QA / QC Licenční podpora Podpůrné služby (možnosti poskytování, požadavky na nový blok) Paroplynový cyklus Počerady (PPC)  byl prvním projektem svého druhu v České republice. je umístěn v areálu Elektrárny Počerady. Ta […]