Naše reference

Dopravní model Slovenska

Strategické (národní) modely jsou obvyklou a klíčovou součástí koncepčního dopravního plánování rozvoje infrastruktury a dopravní obsluhy. Zadáním pro konsorsium firem vedených AF-CITYPLAN bylo zajistit nezbytné podklady, zejména v podobě dopravních průzkumů, vytvořit dopravní model Slovenska a dále vyhodnotit několik možných scénářů rozvoje infrastruktury i společnosti. Zároveň byl zadavateli dodán potřebný software a zaškoleni pracovníci pro […]

Obnova 3. a 4. bloku a kotelny SNCR 2 klasické uhelné elektrárny

Druh služeb Inženýrské služby zahrnovaly: Účast ve fázi vývoje projektu jako technický konzultant Koordinace a kontrola projektu Projekt, rekonstrukce spalování bloku 3 a 4 Projekt, rekonstrukce TG a strojovny bloku 3 a 4 Projekt, instalace SNCR na bloku 2 Příprava zadávací dokumentace pro subdodavatele a vyjednávání smluv se subdodavateli Inspekce a dohled na místě   […]

Modernizace uhelné elektrárny Prunéřov 3 x 250 MW

Druh služeb ASŘTP Basic design (blokové ASŘTP a ASŘTP neblokových provozů) Detail Design (ASŘTP neblokových provozů) Dokumentace skutečného stavu Koncepční návrh a Basic design systému požární ochrany Komunikační systém Zpracovatel dokumentace pro provizoria ASŘTP Projekty kabelových tras Uvedení do provozu polní instrumentace a řídicích systémů Montážní práce v oblasti ASŘTP   Současná modernizace Elektrárny Prunéřov II […]

Integrovaný plán udržitelné městské mobility Ostrava

Integrovaný plán mobility Ostrava je v Ostravě prvním dokumentem z hlediska koncepce dopravy, který řeší všechny dopravní módy na území města a jeho okolí, ve vzájemných souvislostech a synergiích. Dokumentace byla vypracována v souladu s metodikami doporučených Evropskou unií, podle kterých byly vypracovány plány mobility měst v západní Evropě. Dokument není zaměřen pouze na rozvoj […]

Posouzení dopadů variantního vedení trasy pražského okruhu „Běchovice – D1“

Předmětem této dokumentace je upřesnění možného technického řešení části „regionální trasy SOKP“ a následné porovnání tohoto řešení se stávajícím návrhem trasy SOKP 511. Zatímco stávající návrh vychází ze schválené dokumentace rozvoje silniční sítě České republiky, trasa regionální varianty, která je posunuta východním směrem (mimo katastrální území hl. m. Prahy), vychází z požadavků občanských sdružení. Obě […]