Naše reference

Náprava škod způsobených bleskovou povodní v roce 2010 v obcích Vítkov a Heřmanice

V roce 2010 zasáhla Liberecký kraj blesková povodeň, která mimo jiné výrazně poškodila dopravní infrastrukturu. Na Frýdlantsku, které bylo povodní jednou z nejpostiženějších oblastí, bylo nutné kompletně rekonstruovat silnice III/03513 a III/03515, které propojují obce Dětřichov a Heřmanice a dále pokračují ke státní hranici s Polskem. Zpracovali jsme projektovou dokumentaci pro provedení stavby a zajistili kompletní inženýrskou […]

Mariánský most v Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem byl před realizací Mariánského mostu jen jediný silniční most přes Labe. V roce 1993 bylo rozhodnuto o stavbě nového mostu včetně navazujících objektů na vlastní náklady z rozpočtu města Ústí nad Labem. Kompletní přípravou celé akce byla pověřena firma CityPlan, spol. s r. o., k níž byla přizvána architektonická kancelář Romana […]