Naše reference

Územní plán Sušice

Sušice je krásné město na úpatí Šumavy, které má svojí osobitou atmosféru. Tvorba územního plánu vycházela z místních specifik, jako je turistický ruch na straně jedné a upadající průmysl na straně druhé. Územní plán zároveň respektuje historické kvality městského prostředí a zároveň umožňuje rozvoj bydlení a dalších aktivit, které k městu patří a bez nichž by život […]

Zvýšení provozní bezpečnosti rozvodů čpavku

Naše společnost byla pověřena zákazníkem prováděním  inženýrských činností a montáží pro modernizaci a rozšíření řídicího systému pro vykládku čpavku a instalaci dodatečné sušičky vzduchu, kolejových háků a dalších zařízení určených pro prostředí s výbušnou atmosférou. Naše činnosti tak zahrnovaly: Inženýrský servis, realizace, programování a další SW práce, testování a uvedení do provozu Dohled nad montážními […]

Územní plán Jihlava

Územní plán Jihlava Historie města Jihlava se datuje od 12. století, kdy je doložena existence slovanské vesnice. Jihlava je zároveň nejstarším městem v Čechách s hornickou tradicí, neboť byla významným nalezištěm stříbra a zlata. Bohatství města se promítlo do církevních i občanských staveb, které jsou zachovány v historickém centru města. V současné době je krajské město Jihlava významným regionálním […]

Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno

Zpracování multi modálního čtyřstupňového dopravního modelu Jihomoravského kraje a části kraje Vysočina a výpočet prognózy přepravních vztahů pro navržené varianty technického řešení v definovaných horizontech a scénářích vývoje dopravní poptávky. Kromě železniční dopravy obsahoval dopravní model návrh obsluhy města linkami MHD v závislosti na poloze Hlavního nádraží. Výstupy z dopravního modelu sloužily mimo jiné k […]

Technická studie terminálu Královo Pole, Brno

Terminál veřejné hromadné dopravy Brno - Královo Pole je z hlediska počtu cestujících jedním z nejvytíženějších přestupních terminálů na území města Brna. Dopravní uzel je obsluhován všemi prostředky městské hromadné dopravy (tramvaj, autobus, trolejbus). Vedena je zde také linka regionálního autobusu. Velmi důležitým aspektem je těsná vazba na železniční dopravu. Studie přestavby aktuálně spolehlivě fungujícího terminálu byla […]