Naše reference

Násypka a skluz drtiče odpadu ZEVO Chotíkov

V roce 2018 Plzeňská teplárenská, a.s. rozhodla o výměně drtiče odpadu ZEVO Chotíkov a s tím související novou dodávkou násypky a drtiče odpadu. AFRY prováděla koordinaci mezi stavební částí, dodavatelem drtičem odpadu (firma Metso) a kompletní engineering nové násypky a skluzu.     Fakta název Násypka a skluz drtiče odpadu ZEVO Chotíkov lokalita Plzeň objednatel/investor Plzeňská teplárenská, […]

D35 Ostrov – Vysoké Mýto

D35 Ostrov – Vysoké Mýto Dálniční stavba o délce 7,5 km je připravována s cílem vyřešit neúnosný stav na stávající silnici I/35, která nevyhovuje současnému provozu z pohledu kapacity, bezpečnosti ani vlivů na životní prostředí a obyvatele dotčené nadměrným provozem osobní i nákladní dopravy. Zadáním je připravit dokumentaci pro územní rozhodnutí a zajistit vydání územního […]

Mosty – I/33 Náchod – obchvat, I/14 Vysokov-Vrchoviny

V rámci akce Obchvat Náchoda – DSP jsme zpracovávali 7 mostů, z toho jich 6 je na hlavní trase. Délka a výška mostů i jejich konstrukce je velmi rozdílná a odpovídá velmi členité konfiguraci terénu, kterým trasa obchvatu prochází. Nejkratší mosty jsou navržené jako železobetonové rámy s minimálními nároky na budoucí údržbu. Delší mosty jsou […]

Přestavba terminálu a dopravního uzlu Slussen ve Stockholmu

Slussen patří k nejdůležitějším dopravním uzlům ve Stockholmu s největším terminálem hromadné dopravy (regionální a městské autobusy, regionální vlaky, metro) doplněným nejfrekventovanější městskou cyklostezkou ve Stockholmu, velkým počtem chodců a napojením na lodní dopravu. V roce 2013 jsme byli osloveni firmou ÅF-Infrastructure AB s žádostí o zpracování mikroskopické simulace dopravního terminálu Slussen ve Stockholmu. Simulace byla vytvořena v prostředí software […]

Urbanistická studie přednádražního prostoru v České Lípě

Územní plán města Česká Lípa vymezil dvě na sebe navazující rozvojové plochy, jejichž další využití je nutné prověřit urbanistickou studií. Z hlediska atraktivity se jedná o plochy blízko centrální části města, které mají rozvojový potenciál pro zástavbu i pro dopravní infrastrukturu. Součástí těchto ploch byl záměr na vybudování terminálu hromadné dopravy, který je ve stávajícím stavu […]