Naše reference

Stěhovací a svařovací přípravek pro výrobu rámu podvozku tramvají

V roce jsme 2019 jsme pro našeho zákazníka zkonstruovali přípravek, jehož pomocí jsou svařovány rámy podvozků tramvají dodávaných pro město Tampere ve Finsku. Naše služby zahrnovaly mechanickou konstrukci, přípravu výrobně-montážní dokumentace přípravku a  statický výpočet únosnosti přípravku.       Fakta název Stehovací a svařovací přípravek pro výrobu rámu podvozku tramvají lokalita Plzeň objednatel/investor Škoda Transportation […]

Modernizace a dostavba železniční stanice Praha – Masarykovo nádraží

V roce 2016 představila společnost Penta Investments, ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, rozvojový projekt Masarykova nádraží, který využívá přilehlý brownfield, jako místo pro výstavbu administrativní budovy navržené architektonickou kanceláří Zaha Hadid Architects. AF-CITYPLAN se tak stal díky své odbornosti součástí týmu, zpracovávající Přípravnou dokumentaci stavby „Modernizace a dostavba železniční stanice Praha - […]

Hodnocení technické proveditelnosti řešení uložiště jaderného odpadu

Projektový tým měl v rámci této zakázky za úkol řešit mimo jiné optimalizaci podzemních částí hlubinného úložiště jaderného odpadu, celkovou koncepci hlubinného úložiště vč. komplexního logistického procesu manipulace a transportu ÚOS s vyhořelým jaderným palivem pro jednotlivé kandidátní lokality. Hlavními činnostmi zajišťovanými celým týmem v rámci této zakázky bylo: Posouzení Koncepčních / předběžných Studií umístitelnosti […]

Nové energetické centrum – plynová kotelna Neratovice

Předmětem projektu byly komplexní inženýrské služby poskytované v souvislosti s výstavbou Nového energetického centra – projektu výstavby plynové kotelny (2 jednotky – 2 x 36 t/h). Cílem projektu byla příprava projektové dokumentace pro Nové energetické centrum pro zásobování a dodávky páry technologického parního systému v areálu chemické továrny společnosti SPOLANA, spolu s modernizací rozvodů páry […]

Strategický plán udržitelné městské mobility Českých Budějovic

Strategický plán udržitelné městské mobility Českých Budějovic ("SUMP") je jedním z prvních dokumentů z hlediska koncepce dopravy, jenž řeší všechny dopravní módy na území města a jeho bezprostředním okolí ve vzájemných souvislostech a synergiích a který je předmětem veřejného projednání. Dokumentace byla vypracována v souladu s metodikami, které byly doporučeny Evropskou unií, podle nichž byly […]