Struktura a politika firmy

Dodržujeme otevřenou a efektivní komunikaci mezi sebou i s našimi partnery.

Organizační strukturu společnosti jsme přizpůsobili jednomu z našich zásadních cílů – otevřené, upřímné a efektivní komunikaci. Uvnitř firmy a především s našimi partnery. Zajišťujeme a podporujeme komunikační vazby mezi kolegy i s našimi zákazníky. Plynulý a oboustranný tok informací je pro naši práci důležitý.
Díky přirozenému systematickému přístupu daleko dříve známe potřeby a vize našich partnerů, daleko dříve najdeme optimální řešení našich úloh. I v tom se lišíme od konkurence.

Ivo Šimek
ředitel
+420 602 715 194
ivo.simek@nullafry.com

Petr Košan
zástupce ředitele
+420 732 189 772
petr.kosan@nullafry.com

Gergely Nagy
finanční ředitel
+420 733 593 546
gergely.nagy@nullafry.com

Václav Bartůněk
vedoucí ateliéru Dopravní projekce
+420 775 892 229
vaclav.bartunek@nullafry.com

Monika Bergerová
personální manažerka
+420 778 441 817
monika.bergerova@nullafry.com

Ondřej Kyp
vedoucí ateliéru Koncepce a urbanismu
+420 603 193 168
ondrej.kyp@nullafry.com

Odpovědný podnik

Od roku 1999 jsme držitelem certifikátů:

 • Systém managementu jakosti – ISO 9001:2015
 • Managementu životního prostředí – ISO 14001:2015
 • Bezpečnost a ochrana zdraví – OHSAS 18001:2007

Kontrola dodržování je pravidelně auditováno renomovanou společností Intertek.

Řídíme se pokyny OSN Global Compact. Dodržujeme Kodex chování ÅFÅF Pravidla whistleblowingu a pracujeme v souladu s pravidly ÅF v dalších oblastech.

Zásady společnosti z hlediska zlepšování kvality poskytovaných služeb, spokojenosti zákazníka a minimalizace dopadů na životní prostředí jsou stanoveny v Politice jakosti  a Environmentální politice

 

Vedení společnosti

 • Ivo Šimek, ředitel
 • Petr Košan, zástupce ředitele
 • Monika Bergerová, personální manažerka
 • Gergely Nagy, finanční manažer
 • Václav Bartůněk, vedoucí ateliéru Dopravní projekce
 • Ondřej Kyp, vedoucí ateliéru Koncepce a dopravního plánování

Obchod a administrativa

 • Věra Bohuslavová, vedoucí Obchodního oddělení
 • Adéla Krylovová, office manažerka