O nás

Struktura a politika firmy

Dodržujeme otevřenou a efektivní komunikaci mezi sebou i s našimi partnery.

Organizační strukturu společnosti jsme přizpůsobili jednomu z našich zásadních cílů – otevřené, upřímné a efektivní komunikaci uvnitř firmy a především s našimi partnery. Zajišťujeme a podporujeme komunikační vazby mezi kolegy i s našimi zákazníky. Plynulý a oboustranný tok informací je pro naši práci důležitý.

Díky přirozenému systematickému přístupu daleko dříve známe potřeby a vize našich partnerů, daleko dříve najdeme optimální řešení našich úloh. I v tom se lišíme od konkurence.

Vedení společnosti

Statutární zástupci

Dominika Držiková
Branch manager Slovakia
+421 908 136 191
dominika.drzikova@nullafry.com

Petr Košan
Head of Transportation CZ

+420 732 189 772
petr.kosan@nullafry.com

Michal Kovářík
BU Manager Process Industries CZ&SK
+420 603 413 763
michal.kovarik@nullafry.com

Gergely Nagy
Financial Manager
+420 733 593 546
gergely.nagy@nullafry.com

Ivo Šimek
Country Manager CZ&SK

BU Manager Infrastructure CZ&SK
+420 602 715 194
ivo.simek@nullafry.com

Petr Šlemr
BU Manager Energy CZ&SK
+420 725 007 261
petr.slemr@nullafry.com

Petr Zeman
Head of Architecture & Buildings CZ&SK
+420 731 666 739
petr.zeman@nullafry.com

Management Divize Energetika CZ

Zdeněk Buchta
Vedoucí Obchodního úseku
+420 702 283 482
zdenek.buchta@nullafry.com

František Fiedler
Vedoucí úseku Jaderné a strojní technologie

+420 724 308 765
frantisek.fiedler@nullafry.com

Tomáš Tichý
Technický ředitel
Vedoucí úseku Elektro a MaR
+420 606 731 969
tomas.tichy@nullafry.com

Management Divize Infrastruktura CZ

Václav Bartůněk
Vedoucí ateliéru Dopravní projekce

+420 775 892 229
vaclav.bartunek@nullafry.com

Alena Bräuer
Vedoucí ateliéru Mostů, tunelů a investorské podpory
+420 723 980 890
alena.braeuer@nullafry.com

Jana Caletková
Vedoucí oddělení Životního prostředí a udržitelnosti
+420 731 444 179
jana.caletkova@nullafry.com

David Friedel
Vedoucí Kanceláře Ostrava
+420 735 750 817
david.friedel@nullafry.com

Josef Hajaš
Vedoucí oddělení Vodního hospodářství
+420 778 715 444
josef.hajas@nullafry.com

Pavel Hanzlík
Vedoucí oddělení Pozemních staveb ČB
+420 603 838 395
pavel.hanzlik@nullafry.com

Petr Havlena
Vedoucí oddělení MEP
+420 603 280 234
petr.havlena@nullafry.com

Martin Hejl
Vedoucí Kanceláře České Budějovice
+420 735 133 000
martin.hejl@nullafry.com

Daniela Hnízdilová
Vedoucí oddělení Inženýrské činnosti a geodézie
+420 739 615 923
daniela.hnizdilova@nullafry.com

Pavel Janeček
Vedoucí Project & Construction management
+420 606 622 020
pavel.janecek@nullafry.com

Adéla Krenková
Vedoucí ateliéru Koncepce a dopravního plánování
+420 608 812 360
adela.krenkova@nullafry.com

Martin Mykisa
Vedoucí oddělení Kolejových staveb
+420 721 075 539
martin.mykisa@nullafry.com

Prokop Nedbal
Vedoucí oddělení Koncepce silniční dopravy
+420 735 750 815
prokop.nedbal@nullafry.com

Kateřina Nitran
Vedoucí oddělení Investorské podpory
+420 722 965 194
katerina.nitran@nullafry.com

Dominik Pleva
Hlavní architekt, vedoucí odd. architektury
+420 721 619 929
dominik.pleva@nullafry.com

Josef Rychtecký
Vedoucí oddělení Tunelů a geotechniky
+420 723 284 990
josef.rychtecky@nullafry.com

Marek Šída
Vedoucí oddělení Dopravního plánování a modelování
+420 774 506 250
marek.sida@nullafry.com

Jan Trenz
Vedoucí oddělení Mostů Brno
+420 737 387 889
jan.trenz@nullafry.com

Ondřej Uhlárik
Vedoucí oddělení Pozemní staveb Praha

+420 704 602 264
ondrej.uhlarik@nullafry.com

Martin Vachtl
Vedoucí oddělení Koncepce kolejových staveb

+420 737 998 944
martin.vachtl@nullafry.com

Pavel Vlasák
BIM Manager

+420 704 602 264
pavel.vlasak@nullafry.com

Marek Volf
Vedoucí oddělení Mostů Ostrava
+420 773 005 825
marek.volf@nullafry.com

Jakub Vyhnálek
Vedoucí oddělení Silnic Praha
+420 606 561 712
jakub.vyhnalek@nullafry.com

Lukáš Zemek
Vedoucí oddělení Mostů Praha
+420 703 187 639
lukas.zemek@nullafry.com

Management Divize Průmysl CZ

Jindřich Bek
Manažer obchodu a vedoucí oddělení konstrukcí
+420 739 614 057
jindrich.bek@nullafry.com

Michal Fidrovský
Vedoucí oddělení projektů výpočtů
+420 728 731 553
michal.fidrovsky@nullafry.com

Ondřej Hašek
Vedoucí oddělení projektů Plzeň

+420 739 284 969
ondrej.hasek@nullafry.com

Roman Havlík
Vedoucí oddělení projektů Brno
+420 604 747 573
roman.havlik@nullafry.com

Management SK

Karol Dobosz
Vedúci oddelenia koľají a koľajových technológií,

Vedúci kancelárie Žilina
+421 904 800 203
karol.dobosz@nullafry.com

Dominika Držiková
Vedúci Organizačnej zložky Slovensko

Vedúci Kancelárie Bratislava
+421 908 136 191
dominika.drzikova@nullafry.com

Lukáš Hacura
Vedúci oddelenia Rozvoja SK

+421 902 164 909
lukas.hacura@nullafry.com

Vladimír Piták
Vedúci oddelenia Mostov (Žilina)

+421 910 224 470
vladimir.pitak@nullafry.com

Teodor Pongó
Vedúci oddelenia Architektúry a pozemných stavieb

+421 907 184 465
teodor.pongo@nullafry.com

Podpora a administrativa CZ&SK

Kateřina Havlenová
Office manažerka
+420 604 564 581
katerina.havlenova@nullafry.com

Věra Herzogová
Vedoucí Obchodního oddělení
Divize Infrastruktura CZ&SK
+420 773 794 388
vera.herzogova@nullafry.com

Veronika Lukešová
Vedoucí právního oddělení
+420 739 518 448
veronika.lukesova@nullafry.com

Simona Plischke
Vedoucí PR & komunikace
+420 731 648 404
simona.plischke@nullafry.com

Andrea Sečková
Vedoucí oddělení 4U
+420 775 429 481
andrea.seckova@nullafry.com

Hodnoty a vize

 

Přijímáme nové výzvy. Pracujeme na udržitelném pokroku pro budoucí generace.

AFRY CZ je pevnou součástí tří divizí mezinárodní skupiny AFRY. S více než 18 000 zahraničními kolegy tak sdílíme hodnoty, znalosti a zkušenosti, které nás v oboru posouvají před naši tuzemskou konkurenci. Našimi domovskými regiony jsou především Česká republika a Slovensko, ale své služby nabízíme i zákazníkům ve vzdálenějších destinacích.

Pracujeme jako jeden tým a vyznáváme otevřenost, upřímnost a osobní přístup. Rádi sdílíme své nápady a know-how s kolegy, kteří v oboru teprve začínají. Podporujeme tak jejich profesní i osobní růst. Zajišťujeme odborná školení, představujeme inovace, sledujeme vývoj naše odvětví.

Jsme profesionálové. Našim klientům přinášíme komplexní řešení úkolů, které nám svěřili.

Hlavní hodnoty

BRAVE

Myslíme nad rámec zažitých konvencí pro zvýšení hodnoty a vytvoření účinného řešení. Vždy budeme věřit ve vzájemné soutěžení a dělat odvážná rozhodnutí.

DEVOTED

Máme jedinečnou kombinaci kompetencí a všichni jsme oddaní našemu oboru. Vzájemným sdílením odborných znalostí vytvoříme pokrok. Dopředu nás žene zvědavost a touha vědět ještě víc.

TEAM PLAYERS

Spolupracujeme bez bariér, abychom využili nové příležitosti. Vyzýváme, podporujeme a přinášíme to nejlepší ze sebe. Věříme v sílu rozdílů.

Vize

Poskytujeme špičková řešení pro budoucí generace.

Mise

Tvoříme udržitelné technické a konstrukční řešení.

Odpovědný podnik

Od roku 1999 jsme držitelem certifikátů:

 • Systém managementu jakosti – ISO 9001:2015
 • Managementu životního prostředí – ISO 14001:2015
 • Bezpečnost a ochrana zdraví – ISO 45001:2018

Kontrola dodržování je pravidelně auditováno renomovanou společností Intertek.

Řídíme se pokyny OSN Global Compact a pracujeme v souladu s pravidly skupiny AFRY i v dalších oblastech.

Zásady společnosti z hlediska zlepšování kvality poskytovaných služeb, spokojenosti zákazníka a minimalizace dopadů na životní prostředí jsou stanoveny v Politice jakosti, BOZP  a Environmentální politice.

Hodnoty společnosti AFRY jsou vyjádřeny v Etickém kodexu chování společnosti AFRY a Business partner criteria. Tyto dokumenty představují náš přístup k podnikání, jak jednáme se svými klienty, partnery a dodavateli i jak se chováme uvnitř firmy mezi sebou navzájem. Naší snahou je být za všech okolností transparentní, dodržovat pravidla etického chování a svou činností působit na své okolí tak, abychom pomáhali vytvářet prostředí, ve kterém se nám bude chtít žít.

Hlášení podnětů

Máte-li nějakou obavu, např. podezření na možné porušení zákonů nebo pravidel, případně jste svědky chování, o kterém si myslíte, že neodpovídá hodnotám společnosti AFRY, můžete nám tuto skutečnost nahlásit.

Pokud chcete podat ohlášení (dle Zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb.), svěřit se jakýmkoli problémem nebo dotazem týkajícím se dodržování etických pravidel společnosti AFRY CZ, pak můžete:

 • Kontaktovat příslušnou osobu, kterou je pro AFRY CZ Veronika Lukešová, prostřednictvím:
  • zprávy zaslané na czwhistleblowing@nullafry.com,
  • telefonicky na tel.: 734 302 467, kde můžete zanechat záznam,
  • či zaslat podnět na adresu Magistrů 1275/13, 140 00, Praha 4 k rukám příslušné osoby s označením "whistleblowing",
  • případně můžete požádat o osobní setkání.
 • Oznámení o protiprávním jednání učinit na webové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR.

Další možností je použít náš mezinárodní nástroj pro oznamování v důvěrném režimu nazvaný SpeakUp. Zprávy mohou být zcela anonymní a můžete nás kontaktovat ve vašem jazyce. Podněty zaslané prostřednictvím tohoto nástroje budou řešeny na korporátní úrovni skupiny AFRY podle práva Švédského království.

AFRY si je vědoma důležitosti ochrany oznamovatelů. Nabízíme vám proto bezpečné prostředí, ve kterém můžete vyjadřovat své obavy a přispívat k posílení etických standardů naší společnosti. Vaše důvěra je pro nás klíčová, a proto vás povzbuzujeme, abyste využívali tyto kanály a sdíleli jakékoli podněty, které z hlediska etiky považujete za důležité.

Děkujeme vám za Váš příspěvek k vytváření kultury transparentnosti a odpovědnosti naší společnosti.

Spolupracujeme

Být na špičce znamená obklopit se a spolupracovat především s těmi nejlepšími.

Našimi klienty jsou největší národní investoři, kraje i obce. Dlouhodobě spolupracujeme se soukromými investory, zhotoviteli staveb, developery a investičními institucemi.

Těší nás, že jsme si vybudovali pevné vazby na akademický sektor v České republice i v zahraničí. Zejména aktivity v oblasti výzkumu a vývoje pro nás znamenaly možnost upevnit vztahy s významnými univerzitami či výzkumnými centry. Podpora vzdělávání a získávání odborné praxe pro studenty zejména technických středních a vysokých škol pro nás bude i nadále trvalou prioritou.

V rámci rozvoje a zlepšování technického a podnikatelského prostředí jsme členy nebo úzce spolupracujeme s těmito organizacemi: