O nás

Struktura a politika firmy

Dodržujeme otevřenou a efektivní komunikaci mezi sebou i s našimi partnery.

Organizační strukturu společnosti jsme přizpůsobili jednomu z našich zásadních cílů – otevřené, upřímné a efektivní komunikaci uvnitř firmy a především s našimi partnery. Zajišťujeme a podporujeme komunikační vazby mezi kolegy i s našimi zákazníky. Plynulý a oboustranný tok informací je pro naši práci důležitý.

Díky přirozenému systematickému přístupu daleko dříve známe potřeby a vize našich partnerů, daleko dříve najdeme optimální řešení našich úloh. I v tom se lišíme od konkurence.

Vedení společnosti

Statutární zástupci

Petr Košan
Deputy Country Manager CZ&SK
Obchod & marketing divize Infrastruktura CZ&SK
+420 732 189 772
petr.kosan@nullafry.com

Michal Kovářík
Ředitel divize Průmysl CZ&SK
+420 603 413 763
michal.kovarik@nullafry.com

Gergely Nagy
Finanční ředitel
+420 733 593 546
gergely.nagy@nullafry.com

Ivo Šimek
Country Manager CZ&SK
+420 602 715 194
ivo.simek@nullafry.com

Petr Šlemr
Ředitel divize Energetika CZ&SK
+420 725 007 261
petr.slemr@nullafry.com

Dominika Držiková
Vedúci Organizačnej zložky Slovensko
+421 908 136 191
dominika.drzikova@nullafry.com

Management CZ

Václav Bartůněk
Vedoucí ateliéru Dopravní projekce
Divize Infrastruktura CZ&SK
+420 775 892 229
vaclav.bartunek@nullafry.com

Jindřich Bek
Vedoucí oddělení Realizace EPC projektů a konstrukcí
Divize Průmysl CZ&SK
+420 739 614 057
jindrich.bek@nullafry.com

Zdeněk Buchta
Vedoucí Obchodního úseku
Divize Energetika CZ & SK
+420 702 283 482
zdenek.buchta@nullafry.com

František Fiedler
Vedoucí úseku Jaderné a strojní technologie
Divize Energetika CZ&SK
+420 724 308 765
frantisek.fiedler@nullafry.com

David Friedel
Vedoucí Kanceláře Ostrava
Divize Infrastruktura CZ&SK
+420 735 750 817
david.friedel@nullafry.com

Josef Hajaš
Vedoucí oddělení Vodního hospodářství a životního prostředí
Divize Infrastruktura CZ&SK
+420 778 715 444
josef.hajas@nullafry.com

Ondřej Hašek
Vedoucí oddělení Realizace P&D projektů Plzeň
Divize Průmysl CZ&SK
+420 739 284 969
ondrej.hasek@nullafry.com

Petr Havlena
Vedoucí oddělení MEP
Divize Infrastruktura CZ&SK
+420 603 280 234
petr.havlena@nullafry.com

Roman Havlík
Vedoucí oddělení Realizace P&D projektů Brno
Divize Průmysl CZ&SK
+420 604 747 573
roman.havlik@nullafry.com

Martin Hejl
Vedoucí Kanceláře České Budějovice
Divize Infrastruktura CZ&SK
+420 735 133 000
martin.hejl@nullafry.com

Věra Herzogová
Vedoucí Obchodního oddělení
Divize Infrastruktura CZ&SK
(rodičovská dovolená)
obchod@nullafry.com

Daniela Hnízdilová
Vedoucí oddělení Inženýrské činnosti a geodézie
Divize Infrastruktura CZ&SK
+420 739 615 923
daniela.hnizdilova@nullafry.com

Adéla Krenková
Vedoucí ateliéru Koncepce a dopravního plánování
Divize Infrastruktura CZ&SK
+420 608 812 360
adela.krenkova@nullafry.com

Adéla Krylovová
Office manažerka
+420 603 863 637
adela.krylovova@nullafry.com

Ondřej Kyp
Ředitel pro rozvoj a senior konzultant
Divize Infrastruktura CZ&SK
+420 603 193 168
ondrej.kyp@nullafry.com

Martin Mykisa
Vedoucí oddělení Kolejových staveb
Divize Infrastruktura CZ&SK
+420 721 075 539
martin.mykisa@nullafry.com

Prokop Nedbal
Vedoucí oddělení Koncepce dopravy
Divize Infrastruktura CZ&SK
+420 735 750 815
prokop.nedbal@nullafry.com

Jaroslav Nohejl
Vedoucí Stavebního úseku
Divize Energetika CZ&SK
+420 737 005 443
jaroslav.nohejl@nullafry.com

Pavel Janeček
Vedoucí Project & Construction management
Divize Infrastruktura CZ&SK
+420 606 622 020
pavel.janecek@nullafry.com

David Pistora
Vedoucí oddělení Dopravního inženýrství a plánování
Divize Infrastruktura CZ&SK
+420 724 369 010
david.pistora@nullafry.com

Dominik Pleva
Hlavní architekt, vedoucí odd. architektury
Divize Infrastruktura CZ&SK
+420 721 619 929
dominik.pleva@nullafry.com

Oskar Rozbořil
Vedoucí Kanceláře Brno
Divize Infrastruktura CZ&SK
+420 728 339 915
oskar.rozboril@nullafry.com

Josef Rychtecký
Vedoucí oddělení Tunelů a geotechniky
Divize Infrastruktura CZ&SK
+420 723 284 990
josef.rychtecky@nullafry.com

Andrea Sečková
Vedoucí oddělení 4U
+420 775 429 481
andrea.seckova@nullafry.com

László Szíkora
Vedoucí ateliéru Kolejových a inženýrských staveb
Divize Infrastruktura CZ&SK
+420 736 182 955
laszlo.szikora@nullafry.com

Marek Šída
Vedoucí oddělení Dopravního plánování a modelování
Divize Infrastruktura CZ&SK
+420 774 506 250
marek.sida@nullafry.com

Tomáš Tichý
Technický ředitel
Vedoucí úseku Elektro a MaR
Divize Energetika CZ&SK
+420 606 731 969
tomas.tichy@nullafry.com

Martin Vachtl
Vedoucí oddělení Koncepce kolejových staveb
Divize Infrastruktura CZ&SK
+420 737 998 944
martin.vachtl@nullafry.com

Jakub Vyhnálek
Vedoucí oddělení Silnic
Divize Infrastruktura CZ&SK
+420 606 561 712
jakub.vyhnalek@nullafry.com

Petr Zeman
Vedoucí ateliéru Architektury a pozemních staveb
Divize Infrastruktura CZ&SK
+420 731 666 739
petr.zeman@nullafry.com

Lukáš Zemek
Vedoucí oddělení Mostů
Divize Infrastruktura CZ&SK
+420 703 187 639
lukas.zemek@nullafry.com

Management SK

Karol Dobosz
Vedúci Kancelárie Žilina
Organizačná zložka Slovensko
+421 904 800 203
karol.dobosz@nullafry.com

Dominika Držiková
Vedúci Organizačnej zložky Slovensko
Vedúci Kancelárie Bratislava
+421 908 136 191
dominika.drzikova@nullafry.com

Lukáš Hacura
Vedúci oddelenia Rozvoja SK
Organizačná zložka Slovensko
+421 902 164 909
lukas.hacura@nullafry.com

Jozef Gajdošík
Vedúci oddelenia Mostov (Bratislava)
Organizačná zložka Slovensko
+421 903 629 248
jozef.gajdosik@nullafry.com

Tomáš Ondrejkovič
Vedúci oddelenia Koľají a technológií (Bratislava)
Organizačná zložka Slovensko
+421 902 371 282
tomas.ondrejkovic@nullafry.com

Vladimír Piták
Vedúci oddelenia Mostov (Žilina)
Organizačná zložka Slovensko
+421910224470
vladimir.pitak@nullafry.com

Teodor Pongó
Vedúci oddelenia Architektúry a pozemných stavieb
Organizačná zložka Slovensko

teodor.pongo@nullafry.com

Miroslava Vojteková
Vedúci oddelenia Koľají (Žilina)
Organizačná zložka Slovensko
+421 908 586 078
miroslava.vojtekova@nullafry.com

Odpovědný podnik

Od roku 1999 jsme držitelem certifikátů:

  • Systém managementu jakosti – ISO 9001:2015
  • Managementu životního prostředí – ISO 14001:2015
  • Bezpečnost a ochrana zdraví – ISO 45001:2018

Kontrola dodržování je pravidelně auditováno renomovanou společností Intertek.

Řídíme se pokyny OSN Global Compact. Dodržujeme Kodex chování ÅF Pöyry Group a pracujeme v souladu s pravidly skupiny AFRY i v dalších oblastech.

Zásady společnosti z hlediska zlepšování kvality poskytovaných služeb, spokojenosti zákazníka a minimalizace dopadů na životní prostředí jsou stanoveny v Politice jakosti, BOZP  a Environmentální politice

Hodnoty a vize

 

Přijímáme nové výzvy. Pracujeme na udržitelném pokroku pro budoucí generace.

AFRY CZ je pevnou součástí tří divizí mezinárodní skupiny AFRY. S více než 16 000 zahraničními kolegy tak sdílíme hodnoty, znalosti a zkušenosti, které nás v oboru posouvají před naši tuzemskou konkurenci. Našimi domovskými regiony jsou především Česká republika a Slovensko, ale své služby nabízíme i zákazníkům ve vzdálenějších destinacích.

Pracujeme jako jeden tým a vyznáváme otevřenost, upřímnost a osobní přístup. Rádi sdílíme své nápady a know-how s kolegy, kteří v oboru teprve začínají. Podporujeme tak jejich profesní i osobní růst. Zajišťujeme odborná školení, představujeme inovace, sledujeme vývoj naše odvětví.

Jsme profesionálové. Našim klientům přinášíme komplexní řešení úkolů, které nám svěřili.

Hlavní hodnoty

BRAVE

Myslíme nad rámec zažitých konvencí pro zvýšení hodnoty a vytvoření účinného řešení. Vždy budeme věřit ve vzájemné soutěžení a dělat odvážná rozhodnutí.

DEVOTED

Máme jedinečnou kombinaci kompetencí a všichni jsme oddaní našemu oboru. Vzájemným sdílením odborných znalostí vytvoříme pokrok. Dopředu nás žene zvědavost a touha vědět ještě víc.

TEAM PLAYERS

Spolupracujeme bez bariér, abychom využili nové příležitosti. Vyzýváme, podporujeme a přinášíme to nejlepší ze sebe. Věříme v sílu rozdílů.

Vize

Poskytujeme špičková řešení pro budoucí generace.

Mise

Tvoříme udržitelné technické a konstrukční řešení.

Spolupracujeme

Být na špičce znamená obklopit se a spolupracovat především s těmi nejlepšími.

Našimi klienty jsou největší národní investoři, kraje i obce. Dlouhodobě spolupracujeme se soukromými investory, zhotoviteli staveb, developery a investičními institucemi.

Těší nás, že jsme si vybudovali pevné vazby na akademický sektor v České republice i v zahraničí. Zejména aktivity v oblasti výzkumu a vývoje pro nás znamenaly možnost upevnit vztahy s významnými univerzitami či výzkumnými centry. Podpora vzdělávání a získávání odborné praxe pro studenty zejména technických středních a vysokých škol pro nás bude i nadále trvalou prioritou.

V rámci rozvoje a zlepšování technického a podnikatelského prostředí jsme členy nebo úzce spolupracujeme s těmito organizacemi: