O nás

Struktura a politika firmy

Dodržujeme otevřenou a efektivní komunikaci mezi sebou i s našimi partnery.

Organizační strukturu společnosti jsme přizpůsobili jednomu z našich zásadních cílů – otevřené, upřímné a efektivní komunikaci uvnitř firmy a především s našimi partnery. Zajišťujeme a podporujeme komunikační vazby mezi kolegy i s našimi zákazníky. Plynulý a oboustranný tok informací je pro naši práci důležitý.

Díky přirozenému systematickému přístupu daleko dříve známe potřeby a vize našich partnerů, daleko dříve najdeme optimální řešení našich úloh. I v tom se lišíme od konkurence.

Vedení společnosti

Statutární zástupci / jednatelé

Petr Košan
Obchodní ředitel divize Infrastruktura CZ & SK

+420 732 189 772
petr.kosan@nullafry.com

Michal Kovářík
Ředitel divize Průmysl CZ&SK
+420 603 413 763
michal.kovarik@nullafry.com

Gergely Nagy
Finanční ředitel
+420 733 593 546
gergely.nagy@nullafry.com

Ivo Šimek
Country Manager CZ&SK

Ředitel divize Infrastruktura CZ&SK
+420 602 715 194
ivo.simek@nullafry.com

Petr Šlemr
Ředitel divize Energetika CZ&SK
+420 725 007 261
petr.slemr@nullafry.com

Petr Zeman
Ředitel ateliéru Architektury a Budov - Čechy
+420 731 666 739
petr.zeman@nullafry.com

Management Divize Energetika CZ & SK

Zdeněk Buchta
Vedoucí Obchodního úseku
+420 702 283 482
zdenek.buchta@nullafry.com

František Fiedler
Vedoucí úseku Jaderné a strojní technologie

+420 724 308 765
frantisek.fiedler@nullafry.com

Tomáš Tichý
Technický ředitel
Vedoucí úseku Elektro a MaR
+420 606 731 969
tomas.tichy@nullafry.com

Management Divize Infrastruktura CZ & SK

Václav Bartůněk
Vedoucí Kanceláře projektového managementu

+420 775 892 229
vaclav.bartunek@nullafry.com

Alena Bräuer
Obchodní manažerka
+420 723 980 890
alena.braeuer@nullafry.com

 • Ateliér Doprava - Praha

Jakub Vyhnálek
Ředitel ateliéru Doprava - Praha
Vedoucí týmu Koleje Praha
+420 606 561 712
jakub.vyhnalek@nullafry.com

Petr Čech
Vedoucí týmu Silnice Praha
+420 778 543 860
petr.cech@nullafry.com

Josef Hajaš
Vedoucí týmu Vodního hospodářství
+420 778 715 444
josef.hajas@nullafry.com

Daniela Hnízdilová
Vedoucí týmu Inženýrské činnosti a geodézie
+420 739 615 923
daniela.hnizdilova@nullafry.com

Kateřina Nitran
Vedoucí týmu Investorské podpory
+420 722 965 194
katerina.nitran@nullafry.com

Lukáš Zemek
Vedoucí týmu Mosty Praha
+420 703 187 639
lukas.zemek@nullafry.com

 • Ateliér Doprava - Čechy

Adéla Krenková
Ředitelka ateliéru Doprava - Čechy
+420 608 812 360
adela.krenkova@nullafry.com

Jana Caletková
Vedoucí týmu Životní prostředí a Udržitelnost
+420 731 444 179
jana.caletkova@nullafry.com

Martin Hejl
Vedoucí týmu Silnice České Budějovice
+420 735 133 000
martin.hejl@nullafry.com

Prokop Nedbal
Vedoucí týmu Koncepce silnic a dálnic
+420 735 750 815
prokop.nedbal@nullafry.com

Lukáš Szabó
Vedoucí týmu Silnice Plzeň
+420 732 783 290
lukas.szabo@nullafry.com

Marek Šída
Vedoucí týmu Dopravního plánování a modelování
+420 774 506 250
marek.sida@nullafry.com

Martin Vachtl
Vedoucí týmu Koncepce kolejové dopravy
+420 737 998 944
martin.vachtl@nullafry.com

 • Ateliér Architektury a Budov - Čechy

Petr Zeman
Ředitel ateliéru Architektury a Budov - Čechy
+420 731 666 739
petr.zeman@nullafry.com

Tomáš Hájek
Vedoucí týmu Statika Praha
+420 724 119 210
tomas.hajek@nullafry.com

Pavel Hanzlík
Vedoucí týmu Architektury a Pozemních staveb ČB
+420 603 838 395
pavel.hanzlik@nullafry.com

Petr Havlena
Vedoucí týmu TZB
+420 603 280 234
petr.havlena@nullafry.com

Pavel Janeček
Vedoucí týmu Projektového a stavebního managementu
+420 606 622 020
pavel.janecek@nullafry.com

Ondřej Uhlárik
Vedoucí týmu Pozemní stavby Praha
+420 730 190 072
ondrej.uhlarik@nullafry.com

 •  Ateliér Morava

Tomáš Pastrňák
Divize Infrastruktura CZ & SK
Vedoucí ateliéru Morava
+420 733 547 032
tomas.pastrnak@nullafry.com

Tomáš Chytil
Vedoucí týmu Geotechnika Brno
+420 737 999 284
tomas.chytil@nullafry.com

David Friedel
Vedoucí týmu Silnice Ostrava
+420 735 750 817
david.friedel@nullafry.com

Pavel Stříteský
Vedoucí týmu Architektury a Pozemních staveb Brno
+420 777 985 359
pavel.stritesky@nullafry.com

Jan Trenz
Vedoucí týmu Mosty Brno
+420 737 387 889
jan.trenz@nullafry.com

Marek Volf
Vedoucí týmu Mosty Ostrava
+420 773 005 825
marek.volf@nullafry.com

 • Ateliér Slovensko

Dominika Držiková
Vedúci Organizačnej zložky Slovensko

Riaditeľka ateliéru Slovensko
+421 908 136 191
dominika.drzikova@nullafry.com

Karol Dobosz
Vedúci tímu Žilina

+421 904 800 203
karol.dobosz@nullafry.com

Lukáš Hacura
Vedúci tímu Doprava Bratislava

+421 902 164 909
lukas.hacura@nullafry.com

Roman Karabelli
Vedúci tímu Budovy Bratislava
+421 905 972 912
roman.karabelli@nullafry.com

Management Divize Průmysl CZ & SK

Jindřich Bek
Manažer obchodu a vedoucí oddělení konstrukcí
+420 739 614 057
jindrich.bek@nullafry.com

Michal Fidrovský
Vedoucí oddělení projektů výpočtů
+420 728 731 553
michal.fidrovsky@nullafry.com

Ondřej Hašek
Vedoucí oddělení projektů Plzeň

+420 739 284 969
ondrej.hasek@nullafry.com

Roman Havlík
Vedoucí oddělení projektů Brno
+420 604 747 573
roman.havlik@nullafry.com

Podpora a administrativa CZ & SK

Kateřina Havlenová
Office manažerka
+420 604 564 581
katerina.havlenova@nullafry.com

Věra Herzogová
Vedoucí Obchodního oddělení
Divize Infrastruktura CZ&SK
+420 773 794 388
vera.herzogova@nullafry.com

Veronika Lukešová
Vedoucí Právního oddělení
+420 739 518 448
veronika.lukesova@nullafry.com

Kristina Labohá
Vedoucí PR & komunikace
+420 737 247 167
kristina.laboha@nullafry.com

Andrea Sečková
Vedoucí oddělení 4U
+420 775 429 481
andrea.seckova@nullafry.com

Hodnoty a vize

Přijímáme nové výzvy. Pracujeme na udržitelném pokroku pro budoucí generace.

AFRY CZ je pevnou součástí tří divizí mezinárodní skupiny AFRY. S více než 19 000 zahraničními kolegy tak sdílíme hodnoty, znalosti a zkušenosti, které nás v oboru posouvají před naši tuzemskou konkurenci. Našimi domovskými regiony jsou především Česká republika a Slovensko, ale své služby nabízíme i zákazníkům ve vzdálenějších destinacích.

Pracujeme jako jeden tým a vyznáváme otevřenost, upřímnost a osobní přístup. Rádi sdílíme své nápady a know-how s kolegy, kteří v oboru teprve začínají. Podporujeme tak jejich profesní i osobní růst. Zajišťujeme odborná školení, představujeme inovace, sledujeme vývoj naše odvětví.

Jsme profesionálové. Našim klientům přinášíme komplexní řešení úkolů, které nám svěřili.

Hlavní hodnoty

BRAVE

Myslíme nad rámec zažitých konvencí pro zvýšení hodnoty a vytvoření účinného řešení. Vždy budeme věřit ve vzájemné soutěžení a dělat odvážná rozhodnutí.

DEVOTED

Máme jedinečnou kombinaci kompetencí a všichni jsme oddaní našemu oboru. Vzájemným sdílením odborných znalostí vytvoříme pokrok. Dopředu nás žene zvědavost a touha vědět ještě víc.

TEAM PLAYERS

Spolupracujeme bez bariér, abychom využili nové příležitosti. Vyzýváme, podporujeme a přinášíme to nejlepší ze sebe. Věříme v sílu rozdílů.

Vize

Poskytujeme špičková řešení pro budoucí generace.

Mise

Tvoříme udržitelné technické a konstrukční řešení.

Odpovědný podnik

Od roku 1999 jsme držitelem certifikátů:

 • Systém managementu jakosti – ISO 9001:2015
 • Managementu životního prostředí – ISO 14001:2015
 • Bezpečnost a ochrana zdraví – ISO 45001:2018

Kontrola dodržování je pravidelně auditováno renomovanou společností Intertek.

Řídíme se pokyny OSN Global Compact a pracujeme v souladu s pravidly skupiny AFRY i v dalších oblastech.

Zásady společnosti z hlediska zlepšování kvality poskytovaných služeb, spokojenosti zákazníka a minimalizace dopadů na životní prostředí jsou stanoveny v Politice jakosti, BOZP  a Environmentální politice.

Hodnoty společnosti AFRY jsou vyjádřeny v Etickém kodexu chování společnosti AFRY a Business partner criteria. Tyto dokumenty představují náš přístup k podnikání, jak jednáme se svými klienty, partnery a dodavateli i jak se chováme uvnitř firmy mezi sebou navzájem. Naší snahou je být za všech okolností transparentní, dodržovat pravidla etického chování a svou činností působit na své okolí tak, abychom pomáhali vytvářet prostředí, ve kterém se nám bude chtít žít.

Hlášení podnětů

Máte-li nějakou obavu, např. podezření na možné porušení zákonů nebo pravidel, případně jste svědky chování, o kterém si myslíte, že neodpovídá hodnotám společnosti AFRY, můžete nám tuto skutečnost nahlásit.

Pokud chcete podat ohlášení (dle Zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb.), svěřit se jakýmkoli problémem nebo dotazem týkajícím se dodržování etických pravidel společnosti AFRY CZ, pak můžete:

 • Kontaktovat příslušnou osobu, kterou je pro AFRY CZ Veronika Lukešová, prostřednictvím:
  • zprávy zaslané na czwhistleblowing@nullafry.com,
  • telefonicky na tel.: 734 302 467, kde můžete zanechat záznam,
  • či zaslat podnět na adresu Magistrů 1275/13, 140 00, Praha 4 k rukám příslušné osoby s označením "whistleblowing",
  • případně můžete požádat o osobní setkání.
 • Oznámení o protiprávním jednání učinit na webové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR.

Další možností je použít náš mezinárodní nástroj pro oznamování v důvěrném režimu nazvaný SpeakUp. Zprávy mohou být zcela anonymní a můžete nás kontaktovat ve vašem jazyce. Podněty zaslané prostřednictvím tohoto nástroje budou řešeny na korporátní úrovni skupiny AFRY podle práva Švédského království.

AFRY si je vědoma důležitosti ochrany oznamovatelů. Nabízíme vám proto bezpečné prostředí, ve kterém můžete vyjadřovat své obavy a přispívat k posílení etických standardů naší společnosti. Vaše důvěra je pro nás klíčová, a proto vás povzbuzujeme, abyste využívali tyto kanály a sdíleli jakékoli podněty, které z hlediska etiky považujete za důležité.

Děkujeme vám za Váš příspěvek k vytváření kultury transparentnosti a odpovědnosti naší společnosti.

Spolupracujeme

Být na špičce znamená obklopit se a spolupracovat především s těmi nejlepšími.

Našimi klienty jsou největší národní investoři, kraje i obce. Dlouhodobě spolupracujeme se soukromými investory, zhotoviteli staveb, developery a investičními institucemi.

Těší nás, že jsme si vybudovali pevné vazby na akademický sektor v České republice i v zahraničí. Zejména aktivity v oblasti výzkumu a vývoje pro nás znamenaly možnost upevnit vztahy s významnými univerzitami či výzkumnými centry. Podpora vzdělávání a získávání odborné praxe pro studenty zejména technických středních a vysokých škol pro nás bude i nadále trvalou prioritou.

V rámci rozvoje a zlepšování technického a podnikatelského prostředí jsme členy nebo úzce spolupracujeme s těmito organizacemi: