Zpracovatelský průmysl

Realizujeme projekty pro naše zákazníky ve zpracovatelském průmyslu a to v kompletním životním cyklu. Od úvodní studie investičního záměru, po kompletní inženýring, koordinaci a management realizace stavby až po dílčí modifikace procesu při provozu jednotky. Opíráme se o procesní know-how v jednotlivých oblastech zpracovatelského průmyslu stejně jako o lokální přítomnost a znalosti potřeb konkrétního zákazníka.

AFRY CZ po dobu více než 15 let úspěšně realizuje jak lokální, tak i mezinárodní projekty. Naše dlouholetá zkušenost v 3D projekčních systémech (Aveva a Intergraph) nám umožňuje provádět všeprofesní koordinaci a to pro nové stavby i rekonstrukce a modifikace již existujících provozů.

Michal Kovářík
Ředitel divize Průmysl ČR & SR
+420 603 413 763
michal.kovarik@nullafry.com

Služby

  • Projektový management
  • 3D inženýring (Aveva PDMS a Everything 3D, Integraph Smartplant 3D)
  • CAE (teplotně-dilatační výpočty potrubních systémů, výpočty nádob)
  • Projekty potrubních celků
  • Elektro projekce a projekty SKŘ
  • Stavební projekce
  • Projektový dozor

Průmysl papíru a celulózy

Naše nabídka služeb v oblasti papírenského průmyslu pokrývá celý životní cyklus a hodnotový řetězec podnikání našich klientů. Jsme strategickým partnerem od Vašich prvních úvah až po provozní podporu.

Naše reference

1 / 1 (2 posts)