Projekty pro vědu a výzkum

Naše společnost se již poněkolikáté účastní programů TA ČR se svými projekty v oblasti energetiky a nakládání s radioaktivními odpady a tím plní i hlavní úlohu a zaměření TAČR připravovat a implementovat programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Tím přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu ČR a naplňuje oblast spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou.

Naši specialisté se účastnili mnoha projektů v oblasti R&D (VaV) nejen v tuzemsku ale i v zahraničí, kde vykonávali činnosti spojené s inženýrskou a projektovou přípravou projektů.

Mezi hlavní předpoklady a kompetence naší společnosti v této oblasti  patří týmy zkušených pracovníků a specialistů v příslušných profesích a oborech, dlouhý výčet významných služeb, které jsme realizovali  v tuzemsku a zahraničí a též možnost čerpání zkušeností od sesterských společností koncernu AFRY AB.

František Fiedler
Vedoucí úseku jaderné a strojní technologie
+420 724 308 765
frantisek.fiedler@nullafry.com

Služby

  • kompletní projektová příprava projektů (studie proveditelnosti, všeprofesní projektová dokumentace všech stupňů a fází, autorský dozor apod.
  • výkon komplexní inženýrské činnosti (získání všech nezbytných povolení a licencí)
  • koordinace a řízení projektu

Naše společnost má zavedený systém databázového projektování a své služby jsme připraveni poskytovat i v prostředí a dle zásad projektování BIM.

Softwarové vybavení:

  • AutoCAD
  • AutoDESK family software (REVIT, CIVIL3D, Plant3D, ….)
  • PDMS (E3D)
  • Intergraph software (SmartPlan3D, P&ID, …)
  • BIM
1 / 1 (1 posts)