Přenos a distribuce

Jsme autorizovanou společností Energetického regulačního úřadu ČR pro certifikační měření podpůrných služeb (PpS) všech typů elektrárenských bloků pro Českou energetickou přenosovou soustavu (ČEPS, a.s.)

Služby

  • Verifikační a certifikační měření dynamických vlastností elektráren v kontextu PpS v souladu s ustanoveními Kodexu PS
  • Projekty a dodávky zařízení pro poskytování PpS
  • Studie proveditelnosti v oblasti PpS, elektro a systémů kontroly a řízení (ASŘTP)
  • Technické poradenství
  • Provádění systémových analýz a testů provozu elektrárenské soustavy a dynamických schopností energetických zdrojů
  • Tvorba algoritmů řízení elektrárenských bloků
  • Posuzování stavu technických zařízení – Technical Due Diligence v oblastech elektro a ASŘTP
  • Spolupráce na tendrové dokumentaci v oblastech elektro a ASŘTP
  • Projekční práce v oblastech elektro a ASŘTP

Kontakt

Tomáš Tichý
Technický ředitel
Energetika CZ & SK
+420 606 731 969
tomas.tichy@nullafry.com

1 / 1 (1 posts)