Obnovitelné zdroje

Zachování energetické bezpečnosti a vytvoření nízkouhlíkové budoucnosti jsou klíčové výzvy a energie z obnovitelných zdrojů hraje zásadní a strategickou roli při uspokojování našich energetických potřeb nyní i v budoucnosti. Téměř dvě třetiny čistých přírůstků celosvětové energetické kapacity v příštích pěti letech budou pocházet z obnovitelných zdrojů energie. Jsme hrdí na to, že vás podporujeme ve vaší úloze na této udržitelné cestě a společně úspěšně přispíváme k bezpečnému zásobování energií.

Petr Šlemr
Ředitel divize Energy ČR & SR
+420 725 007 261
petr.slemr@nullafry.com

Služby

 • Studie proveditelnosti a technologické posouzení
 • Koncepční studie a analýzy různých stupňů
 • Basic a Detail Design
 • Licenční služby a technické audity
 • Dokumentace pro územní a stavební řízení
 • Inženýring pro jednání s dotčenými orgány státní správy
 • Management kvality
 • Plán organizace výstavby
 • Autorský dozor
 • Technický dozor investora
 • EPCM projekty
1 / 1 (2 posts)