Jaderná energetika

S jaderným energetickým sektorem spolupracujeme od samého počátku a úspěšně realizujeme projekty, které se zabývají od komplexních služeb až po vysoce specializované detaily. Vždy jsme se zaměřovali na zvyšování míry využití, zlepšování provozní dostupnosti a zvyšování úrovně bezpečnosti v závodech.

Plnění nejvyšší úrovně standardů v této oblasti máme zajištěno díky špičkovým odborníkům a kvalifikovaným inženýrům, kteří mají zkušenosti s prakticky všemi aspekty jaderné energie včetně jaderného palivového cyklu.

Zabýváme se činnostmi od návrhu nových zařízení, modernizace, bezpečnosti, provozní podpory, výstavby a rekonstrukcí až po následující služby týkající se vyřazování z provozu včetně nakládání s radioaktivními odpady z jaderných zařízení.

František Fiedler
Vedoucí úseku jaderná a strojní technologie
+420 724 308 765
frantisek.fiedler@nullafry.com

Služby

 • Studie proveditelnosti a konstrukční koncepce
 • Vyšetřování, analýzy a pilotní studie
 • Analýzy rizik, systémů a bezpečnosti
 • Návrh či modernizace zařízení a systémů
 • Návrh či modernizace elektrických a přístrojových a řídicích systémů
 • Licencování a zadávání zakázek
 • Vývoj / vyhodnocení zadávací dokumentace
 • Podpora ve smluvních aspektech
 • Projektový management
 • Zabezpečení a kontrola kvality
 • Služby Due Diligence
 • Služby v oblasti ŽP
 • Koncepční plánování včetně ekonomických aspektů
 • Koncepce skladování radioaktivního odpadu a úložiště
 • Definice vlastností, událostí a procesů a vývoj scénářů pro geologické
  úložiště radioaktivních odpadů
 • Bezpečností analýzy hlubinných úložišť

 

1 / 1 (3 posts)