Energetika

Letitá praxe v oboru neustále rozšiřuje naše odborné znalosti z různých typů výroby elektřiny, od výroby jaderné energie, uhlí, plynu, biopaliv a odpadních paliv až po obnovitelnou energii i přenos a distribuci. Přinášíme našim klientům přidanou hodnotu díky širokému spektru všeprofesních znalostí ve stavebním, strojním, elektro a SKŘ oboru. Tyto znalosti pokrývají celou šíři výroby elektřiny, stejně jako celý investiční životní cyklus. Naše zkušenosti zahrnují jednoduché projekty, stejně jako rozsáhlé projekty, které probíhají několik let. Kromě inženýrských, projekčních a konzultačních služeb nabízíme také služby pro provoz elektráren a správu energetických podniků, montážní a údržbové práce.

Dokážeme zákazníkům kvalifikovaně poradit, zpracovat potřebné studie pro rozhodování, včetně odhadu nákladů a vypracování studií proveditelnosti a to zejména v oblasti stavební, strojní, elektro a SKŘ. Dále jsme schopni vypracovat technické přílohy ke kontraktu, dohodnuté části nabídek, dohodnuté části dokumentace pro výběr zhotovitele, technické části poptávkových specifikací spolu s vyhodnocením odpovídajících nabídek.

Veškerou dokumentaci realizujeme s ohledem na funkčnost budoucího technického objektu za použití profesionálních softwarů. Výkresová dokumentace je odvozena z 3D modelu a dále dotvářena ve 2D prostředí kreslícího softwaru AutoCAD, který poskytuje nástroje pro dopracování kompletní výkresové dokumentace.

Petr Šlemr
Ředitel divize Energy ČR & SR
+420 725 007 261
petr.slemr@nullafry.com

Naše reference

1 / 4 (16 posts)
1234Další stránka »
124Další stránka »
Další stránka »