Územní a strategické plánování

Nabízíme ucelený pohled na řešené území obce, města či regionu. V prvé řadě detailně zmapujeme aktuální stav a na základě získaných informací stanovíme urbanistickou koncepci budoucího rozvoje daného území. To nám poté umožní vytvořit podmínky pro prostředí, které ocení současné i budoucí generace.

Zpracujeme komplexní dokumentace strategického plánování pro partnery z veřejného i privátního sektoru. Vždy doporučujeme zohlednit ve vašich vizích hlediska urbanistická, environmentální, dopravní, technologická, energetická a veškeré přínosy a náklady zohlednit v ekonomické analýze. Díky účinným postupům můžeme zajistit vysokou kvalitu života v obcích i městech, i maximalizovat efektivitu vynaložených prostředků.

Chytré domy, autonomní vozidla, efektivní řízení dopravního proudu, racionální využití prostoru, revitalizace brownfieldů, vysoká bezpečnost lidí či minimum znečištění z dopravy i dalších zdrojů - tak vnímáme současné udržitelné územní a strategické plánování. Společně s Vámi tvoříme budoucnost našich krásných měst.

Martin Vachtl
Vedoucí oddělení Koncepce kolejové dopravy a dopravního plánování
+420 737 998 944
martin.vachtl@nullafry.com

Služby

  • Územní a regulační plány
  • Plány udržitelné mobility (SUMP)
  • Generely dopravy
  • Plány dopravní obslužnosti (PDO)
  • Urbanistické studie rozvojových ploch
  • Plány Smart cities
  • Revitalizace brownfieldů
1 / 2 (9 posts)
12Další stránka »
12Další stránka »
Další stránka »