Územní a strategické plánování

[bcn_display]

Nabízíme ucelený pohled na řešené území obce, města či regionu. V prvé řadě detailně zmapujeme aktuální stav a na základě získaných informací stanovíme urbanistickou koncepci budoucího rozvoje daného území. To nám poté umožní vytvořit podmínky pro prostředí, které ocení současné i budoucí generace.

Zpracujeme komplexní dokumentace strategického plánování pro partnery z veřejného i privátního sektoru. Vždy doporučujeme zohlednit ve vašich vizích hlediska urbanistická, environmentální, dopravní, technologická, energetická a veškeré přínosy a náklady zohlednit v ekonomické analýze. Díky účinným postupům můžeme zajistit vysokou kvalitu života v obcích i městech, i maximalizovat efektivitu vynaložených prostředků.

Chytré domy, autonomní vozidla, efektivní řízení dopravního proudu, racionální využití prostoru, revitalizace brownfieldů, vysoká bezpečnost lidí či minimum znečištění z dopravy i dalších zdrojů - tak vnímáme současné udržitelné územní a strategické plánování. Společně s Vámi tvoříme budoucnost našich krásných měst.

Služby

 • Územní a regulační plány
 • Plány udržitelné mobility (SUMP)
 • Generely dopravy
 • Plány dopravní obslužnosti (PDO)
 • Urbanistické studie rozvojových ploch
 • Plány Smart cities
 • Revitalizace brownfieldů
 • Dopravní značení
 • Dopravní telematika a světelné zabezpečovací zařízení
 • Městské inženýrství
 • Vybavení a architektonické řešení zastávek a terminálů

Kontakt

David Pistora
Vedoucí oddělení Dopravního inženýrství a plánování
+420 724 369 010
david.pistora@nullafry.com

1 / 2 (9 posts)
12Další stránka »
12Další stránka »
Další stránka »