SW PT VISION

[bcn_display]

VISWALK

Nejrozšířenějším způsobem dopravy byl a stále zůstává - pěší. Avšak na rozdíl od vozidel, chodci jsou jednotlivci a nepohybují se podle striktních pravidel. Spontánně zastavují, mění směr nebo se náhle otáčejí.
VISWALK realisticky simuluje a analyzuje chování chodců jako žádný jiný software. Je vhodný pro ty, kteří chtějí brát v úvahu ve svých projektech nebo studiích potřeby chodců tj. projektanti, architekti, konzultanti, provozovatelé velkých budov a velkých veřejných prostranství.

Využití VISWALK

 • Optimalizace prostoru a plánování kapacity např. veřejných prostor
 • Plány evakuace
 • Plány a optimalizace organizování hromadných akcí
 • Analýzy směrů pohybu a tvorby front
 • Porovnání variant řešení
 • Analýzy časového zdržení

Výhody VISWALK

 • Vědecký přístup založený na nejnovějších vědeckých poznatcích a ověřených empirických měřeních.
 • Vysoká úroveň poptávky – umožňuje až 100 000 osob v jediné simulaci.
 • Účinnost - snižuje náklady a čas projektu při použití programu VISWALK.
 • Použitelnost - snadná manipulace a komplexní funkčnost vedou k rychlým a spolehlivým výsledkům.
 • Vizualizace – výstup v 2D a 3D.

VISWALK lze pořídit jako:

 • Samostatný program – vhodné pro analýzy pěších
 • Jako přídavný modul do programu VISSIM – umožňuje interakci vozidel a pěších