SW PT VISION

[bcn_display]

VISUM

VISUM je komplexní, flexibilní softwarový systém pro dopravní plánování, modelování dopravní poptávky a network data management.
VISUM se uplatňuje ve velkoměstském, regionálním, celostátním a národním plánování. VISUM je navržen pro multimodální analýzu, integruje všechny významné druhy dopravy (tj. osobní automobily, spolujezdce, nákladní automobily, autobusy, vlaky, motocykly, cyklisty a chodce) do jednoho konzistentního síťového modelu.
Funkční rozsah VISUMu pokrývá celé spektrum pracovních postupů v dopravním plánování. Od modelování dopravních sítí k dopravní poptávce až k analýze prognózovaných dopravních proudů individuální dopravy. VISUM je navržen pro multimodální a intermodální analýzy, integruje všechny dopravní módy do jednoho konzistentního síťového modelu.

Můžete si vybrat předmět svého zájmu:

 • individuální doprava s klasifikací vozidel
 • Integrovaný návrh dopravní sítě včetně veřejné hromadné dopravy, cyklistů a chodců
 • logistické sítě včetně silniční, železniční, vodní nebo letecké dopravy s intermodálním propojením

VISUM poskytuje velké množství výpočetních procedur pro výpočet dopravní poptávky a přidělení dopravní zátěže, obsahuje speciální výpočty pro hromadnou dopravu.

VISUM je počítačový program pracující v operačním systému MS Windows, umožňuje uživatelům programovat vlastní aplikace za použití Visual Basicu nebo programovacího jazyka dle vlastního výběru.
VISUM je používán pro stavbu konvenčních čtyřstupňových modelů pro regionální a celostátní plánování a zároveň slouží jako silný analytický nástroj pro data management pro dopravní inženýry a operátory. Unikátní předností je detailní plánování hromadné dopravy s datovým modelem tras linek a jízdními řády. Software je nabízen i v 64bitové verzi, tak je možné editovat větší sítě a modely efektivněji díky využití větší paměti.

Přednosti VISUMu v kostce:

 • Multimodální dopravní plánování se všemi relevantními dopravními daty
 • Všechna data jsou na jedné dopravní síti
 • Jednotný systém využitelný pro strategické i operativní plánování
 • Uživatelem definované časové období analýzy (dopravní špička, sedlo, pro pohyb vozidel, řízení dopravy, interval VHD atd.)
 • Úzké propojení se simulačním softwarem VISSIM

Po výpočtu dopravního zatížení lze provádět velké množství analýz vypočteného stavu, např.

 • Zobrazení dopravní zátěže na spojnicích (profil komunikace), křižovatkách linkách VHD, zastávkách VHD
 • Rozdílové zatížení dvou stavů
 • Analýza dopravní zátěže na spojnici, v uzlu, v dopravní zóně
 • Izochrony časové dostupnosti
 • Volba tras (podle kritérií délka, čas, odpor…)
 • Statistika dopravního výkonu
 • Lze vytvořit submodel detailního území