Software PTV Vissim

[bcn_display]

PTV Vissim

Vissim je špičkový software pro mikroskopické simulace individuální i veřejné hromadné dopravy. Díky jeho vysokému detailu zpracování podrobností Vissim dokáže přesně simulovat jak městský provoz včetně cyklistů a pěších, tak úseky dálnic včetně rozsáhlých mimoúrovňových křižovatek.
Ve Vissimu lze simulovat nejen automobilovou dopravu, ale i interakce s chodci a cyklisty. Přídavný modul Vissim Pedestrians dotváří celý systém, kde nyní můžete sledovat interakci chodců a vozidel, nebo se zcela soustředit na zobrazování pěších toků.
Rozsáhlé analytické nástroje shromážděné ve Vissimu z něj činí účinný nástroj pro dopravní plánování a optimalizaci dopravy a dopravních systémů, rovněž tak i množství interface pro různé systémy řízení dopravy.
Vissim spojuje dopravní inženýrské zkušenosti s možnosti prezentace v 3D animacích, které nemusí být použity pouze profesionály v oblasti dopravy. Vissim je stale vice používán pro prezentování dopravní účinnosti navrhovaných řešení např. zástupcům samosprávy. PTV Vissim – inteligentní technologie pro realistické simulace.

Přednosti VISSIMu:

  • Všichni uživatelé uličního/silničního prostoru jsou zahrnuti v jedné simulaci
  • Plná integrace pěších
  • Vysoce podrobná úroveň geometrie dopravní sítě
  • Management dopravy a řízení dopravy jsou obsaženy v jednom nástroji s přímým interface do programů řízení signalizace
  • Působivá prezentace výsledků: podrobné výstupy v podobě statistických dat, grafická prezentace a vysoce kvalitní 3D animovaný výstup
  • Součást balíku SW PTV: můžete pracovat od vysoce podrobného zobrazení detailu až po dlouhodobé plány rozsáhlého území

Vissim je založen na desetiletích intenzivního výzkumu v různých akademických institucích. Jádrové algoritmy jsou dobře zdokumentovány. Od svého uvedení na trh v roce 1992 vytvořil Vissim standard pro simulační software; intenzivní výzkum a velká celosvětová komunita uživatelů zaručují, že Vissim je špičkový software svého druhu. Navíc byla sada SW PTV první svého druhu, která integrovala mikroskopickou simulaci se strategickým plánováním dopravy/modelováním dopravní poptávky.
Otevřené uživatelské rozhraní poskytuje kompatibilitu s externím softwarem. Topologie linka-konektor umožňuje nejvyšší všestrannost kombinovanou s pohyby vozidla v detailním rozlišení 1/10s.

Vissim je používán k analýze sítí všech velikostí, od jednotlivých křižovatek až k rozsáhlým metropolitním oblastem. V těchto dopravních sítích je Vissim schopný modelovat všechny funkční kategorie pozemních komunikací od dálnic až po účelové komunikace.
Šíře uplatnění Vissimu zahrnuje také hromadnou dopravu či komunikace pro cyklisty a chodce. Vissim dokáže simulovat řadu běžných ale i unikátních geometrických a provozních podmínek, které se vyskytují v dopravní síti.
Schopnost Vissimu definovat neomezené množství typů vozidel umožňuje uživateli plný rozsah multimodálních provozů. Typy vozidel zahrnují osobní automobily, nákladní automobily, autobusy, cyklisty, invalidní vozíky, chodce, letadla atd.
Vissim také nabízí unikátní schopnost přidělení vozidel na síť za užití jedné nebo kombinací tří metod. Základní metoda předpokládá, že doprava je stochasticky distribuována na pevně dané trasy od uživatelem definovatelného počátečního bodu po cílový bod. Definice odbočovacích manévrů umožňuje distribuci dopravy v křižovatce nebo několika křižovatkách. Dynamické trasy umožňují dynamické přidělování dopravy na uživatelem specifikované trasy.
Metoda dynamického zatěžování umožňuje Vissimu přiřadit dopravu na síť využitím matic zdroj/cíl (v závislosti na čase a kategorii vozidel) a stochastických (dopravně-nákladových) zatěžovacích technik.

Ukázky HD video výstupu z programu PTV Vissim