SW PT VISION

[bcn_display]

CO JE VISION ONLINE?

Inteligentní platforma pro různé aplikace v rámci moderního a efektivního dopravního managementu.

  • Vyznačuje se především přesným zobrazením aktuálního a očekávaného stavu dopravy v reálném čase
  • Je centrálním stavebním kamenem moderního dopravně informačního systému
  • Je modulární – nabízí komponenty pro specifická řešení

PTV BALANCE & OPTIMA (produktová linie VISION Online )

  • BALANCE

Systém pro adaptivní dynamické řízení světelné signalizace ve městě. Umožňuje rychlou a flexibilní reakci na změny dopravních objemů a nabízí detailní pohled na dopravní situaci bez omezování rozsahu možností lokálního řízení.

Každých 5 minut přepočítává signální plány pro následující 5minutovou periodu.

  • OPTIMA

Softwarový systém pro monitoring dopravy v reálném čase a prognózování krátkodobého vývoje dopravy.

stránka programu PTV BALANCEstránka programu PTV OPTIMAleták PTV Optima [EN]leták PTV Balance [EN]