SW PTV

Produkty společnosti PTV jsou celosvětově nejúspěšnějšími softwary pro dopravní plánování, strategické plánování, dopravní inženýrství, řízení dopravy a další účely. Slouží na příklad pro tvorbu dopravních modelů a simulací v prostředí GIS. V současné době se používá ve více než 90 zemí světa. Žádný jiný software nenabízí tak vysokou úroveň integrace v rámci dopravně plánovacího procesu.

Produkty PTV nabízí víc než jen tradiční poptávkové modelování. Software integruje poptávkové modelování (PTV Visum) s mikroskopickou simulací dopravy (PTV Vissim) a chodců (Viswalk), čímž poskytuje dopravním odborníkům nejkompletnější sadu analytických nástrojů. Aby byl softwarový balík kompletní, Visum obsahuje komponenty z jiných předních softwarových balíků jako ArcGIS ESRI pro lepší integraci GIS.
V rámci produktů PTV lze pracovat v několika aplikacích, například ve studii regionálních vazeb, vlivu výstavby nové komunikační sítě, návrhu konceptu řešení hromadné dopravy v území až po prvky řízení dopravy v křižovatkách. PTV tak pokrývá celé spektrum dopravně modelových úloh od makroskopických až po detailní mikroskopické nejen pro analýzu současného stavu, ale především pro prognózu výhledových stavů.

Nejrozšířenějšími produkty PTV jsou: 

Jednotlivé programy PTV pracují samostatně, jsou však vzájemně propojitelné. Můžete je tedy používat naprosto odděleně anebo promítnout poznatky z mikromodelu až do strategického makromodelu a naopak.

Distribuce software a služby

AFRY CZ  je od roku 1993 významným partnerem společnosti PTV Group AG a distributorem softwarů společnosti PTV pro Českou republiku.
Software PTV je možné pořídit jako:

  • komerční licenci
  • akademickou nekomerční licenci (pro výuku ve školách)
  • studentskou licenci na jméno (pro nekomerční užití)
  • prohlížeč
  • 30denní trial verzi

Marek Šída
Vedoucí oddělení Dopravního plánování a modelování
+420 774 506 250
marek.sida@nullafry.com

 

Služby

  • Prodej a pronájem SW PTV
  • Školení SW PTV
  • Hotline SW PTV

Pro více informací, prosíme, kontaktujte pana Marka Šídu nebo vyplňte následující poptávkový formulář. Co nejdříve se Vám ozveme.