Plánování a modelování dopravy

Abychom mohli nabízet klientům komplexní a efektivní řešení úkolů souvisejících s plánováním či odstraňováním komplikací dopravy, musíme disponovat nejen špičkovými znalostmi, ale i softwarovým vybavením. Jedním z takových soudobých nástrojů je dopravní modelování – moderní a vysoce odborná disciplína dopravního inženýrství.

Přestože vlastní modelování je poměrně náročné a vyžaduje vysoký stupeň znalosti v dané problematice, výstupy z dopravních modelů jsou velice přehledné. Dokáží dát jasnou odpověď na otázky spojené s analýzou současného stavu i stavu prognózovaného v oblasti strategického plánování i řešení konkrétního dopravního problému.

Marek Šída
Vedoucí oddělení Dopravního plánování a modelování
+420 774 506 250
marek.sida@nullafry.com

Služby

  • Strategické dopravní modely měst, regionů či států
  • Dynamická mikroskopická simulace dopravy
  • Dopravní modely pro infrastrukturní záměry
  • Generely veřejné dopravy
  • Sčítání a měření dopravy
  • Vědecké a výzkumné úlohy
  • Distribuce a školení SW PTV
1 / 2 (8 posts)
12Další stránka »
12Další stránka »
Další stránka »