Koncepce a plánování staveb

Prostřednictvím studií si ověřujeme, zda prvotní myšlenky mohou vést k řešení určitého problému. Ať už se jedná o dopravní, bezpečnostní nebo koncepční záležitost, je třeba zjistit ještě před samotným zahájením vlastní projekční přípravy, zda navrhované kroky splňují kritéria funkčnosti, prostorových možností a další zásadní souvislosti. K tomu, abychom odevzdali precizní studie, používáme špičkové technické nástroje. Pro bezpečností inspekce jsme proto vyvinuli vlastní komplexní software SABS.
Dbáme na to, abychom prověřili a posoudili všechny možné varianty řešení. Výsledkem naší práce je pak předložení komplexní studie, která klientům nabídne varianty řešení daného problému, podklady pro projektovou přípravu a v neposlední řadě mu ulehčí důležitá strategická rozhodnutí.

Prokop Nedbal
Vedoucí oddělení Koncepce silniční dopravy a dopravního inženýrství
+420 735 750 815
prokop.nedbal@nullafry.com

Martin Vachtl
Vedoucí oddělení Koncepce kolejové dopravy a dopravního plánování
+420 737 998 944
martin.vachtl@nullafry.com

Služby

  • Bezpečnostní inspekce silnic a dálnic včetně IRAP
  • Audity bezpečnosti projektových dokumentací
  • Studie a studie proveditelnosti dopravních staveb
  • Kapacitní posouzení a návrh světelné signalizace
  • Ekonomická hodnocení staveb (CBA)
  • Výzkumné projekty
  • Dopravní značení
  • Dopravní telematika a světelné zabezpečovací zařízení
  • Městské inženýrství
  • Vybavení a architektonické řešení zastávek a terminálů
1 / 3 (11 posts)
123Další stránka »
123Další stránka »
Další stránka »