Koncepce a plánování

Když hledáme možnosti a cesty, jak zlepšit život ve městech nebo jak zefektivnit investice, vždy začínáme od vaší myšlenky a vize. Spolu s vámi pak najdeme optimální cestu, jak překonat překážky a dosáhnout vytčeného ambiciózního cíle. Plánování vnímáme jako trpělivé hledání kompromisu mezi potřebami, možnostmi a podmínkami. Komplexní a transparentní plánování investic, rozvojových projektů a záměrů je potřebným nástrojem, kterým přinášíme optimální řešení z pohledu environmentálního, ekonomického i technického.

Naším cílem je přinášet společnosti vizi moderního světa, který umí využívat inteligentní systémy, s jejichž pomocí můžeme plnit cíle udržitelné mobility a souznění mezi přírodou a člověkem. Proto nabízíme zpracování strategických plánů a koncepcí, studií proveditelnosti včetně ekonomických i environmentálních posouzení a dalších klíčových podkladů pro rozhodování. Za velmi zásadní považujeme rovněž bezpečnou dopravní infrastrukturu s dostatečným komfortem, kde nehrozí, že za chyby zaplatí její uživatelé svým životem.

Adéla Krenková
Vedoucí ateliéru Koncepce a dopravního plánování
+420 608 812 360
adela.krenkova@nullafry.com

1 / 4 (16 posts)
1234Další stránka »
124Další stránka »
Další stránka »