Automatizace a výroba

Dodáváme našim zákazníkům automatizovaná řešení na klíč. Našim cílem je vždy dodat takové efektivní řešení, které bude reálně odpovídat potřebám zákazníka, bude bezpečné a jeho provoz je dlouhodobě udržitelný. Věříme, že pouze kvalita může v dlouhodobém horizontu přinášet přidanou hodnotu.
Pomůžeme vám spolu-definovat technické zadání a posléze naši konstruktéři a projektanti navrhnou řešení šité na míru, kdy se opíráme rovněž o know-how celé skupiny AFRY. Při zpracovávání technického návrhu maximálně zohledňujeme vaše zkušenosti z provozu a údržby a jste to vždy vy, kdo schvaluje technický projekt před zahájením výroby a nákupu komponent. Po etapě výrobě strojní části, elektro části a montáži, programování PLC/robotů standardně provádíme FAT zkoušky s účastí zákazníka. Naše služby nekončí předáním u zákazníka a výrobě prvních dílů/výrobků, ale jsme vám vždy k dispozici i pro případ servisu a dodávek náhradních dílů.

Jindřich Bek
Vedoucí oddělení Automatizace a výroba
+420 739 614 057
jindrich.bek@nullafry.com

Služby

  • Mechanická konstrukce
  • Elektro konstrukce
  • Výroba a montáž (strojní část i elektro)
  • 3D měření
  • Programování PLC
  • Programování robotů Fanuc, ABB ve spolupráci s AFRY Švédsko
  • Project management

Naše reference

1 / 1 (5 posts)