ROAD SAFETY AUDITOR

[bcn_display]

AF-CITYPLAN s.r.o. is accredited to provide training for road safety auditors pursuant to Section 18l (1) of Act No. 13/1997 Coll. (accreditation number: 001, accreditation issued by the Ministry of Transport of the Czech Republic on May 28, 2012).
Reducing the number of victims and consequences of road accidents are the main objectives of the National Road Safety Strategy or the UN Decade of Action 2011-2020. This difficult task requires coordinated effort and responsibility. A condition for successful implementation of the European Road Safety Directive is knowledge of the causes and consequences of accidents. The obligation to process safety documentation will expand from the Trans-European Network to other roads where the most people die.
Completing the training is mandatory for future auditors, but it is also of great benefit to road administrators, designers and transport department officials.

Services

 • Training of new road safety auditors
 • Regular training of road safety auditors

Contact

Adéla Krenková
Head of Traffic engineering end economics Section
+420 608 812 360
adela.krenkova@nullafry.com

Školení nových auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Co od uchazeče požadujeme? Prokázanou odbornou způsobilost dle § 18i, odst. 1 zákona 152/2011 Sb. Jak?

 • absolvováním bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v oblasti technických věd a technologií nebo ukončeným vyšším odborným vzděláním/středním vzděláním s maturitní zkouškou v oborech souvisejících s prováděním auditu bezpečnosti pozemních komunikací,
 • praxí v oblasti bezpečnosti silničního provozu vdélce 3 let (při ukončení bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu),
 • praxí v oblasti bezpečnosti silničního provozu vdélce 4 let (při ukončení vyššího odborného vzdělání
 • praxí v oblasti bezpečnosti silničního provozu vdélce 5 let (při ukončení středního vzdělání s úspěšným složením maturitní zkoušky)

Organizace a rozsah školení

Školení probíhá ve dvou blocích (3 a 2 vyučovací dny), mezi nimiž bude odstup minimálně 1 týden a maximálně 3 týdny. Ve druhém bloku se zpracovávají případové studie, které se hodnotí kolektivně během společné diskuze. Školení je organizováno podle zájmu účastníků.

Rozsah školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací bude minimálně 40 hodin. Školení bude zaměřeno na:

 • Teorii nehodovosti a bezpečnost silničního provozu;
 • Utváření komunikací bezpečných pro účastníky silničního provozu;
 • Právní a technické normy upravující bezpečnost silničního provozu a provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací.

ZPŮSOB ŠKOLENÍ - školení pro nové uchazeče o zkoušku odborné způsobilosti se skládá:

 • Z teoretické výuky v rozsahu 24 hodin;
 • Praktické výuky v rozsahu 16 hodin;
 • Ze zpracování případové

CERTIFIKÁT O ABSOLVOVÁNÍ ŠKOLENÍ – každému, kdo úspěšně dokončí školení v celém rozsahu včetně zpracování případové studie, vydáme číslovaný certifikát o absolvování tohoto školení.

Pravidelné školení stávajících auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Co od uchazeče požadujeme?

 • vydané povolení podle 18h, odst. 1 včetně data vydání;
 • absolvování předchozího pravidelného školení dle § 18j odst. 4 zákona 152/2011 Sb.

Organizace a rozsah školení

Školení probíhá formou teoretické výuky v rozsahu 16 hodin se zaměřením na prohloubení a udržování znalostí získaných ve školení auditorů podle odst. (1) § 38a vyhl. 317/2011 Sb. Pravidelné školení je organizováno podle zájmu účastníků.

Rozsah pravidelného školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací bude minimálně 16 hodin. Školení bude zaměřeno na zopakování následujících oblastí:

 • Teorie nehodovosti a bezpečnost silničního provozu;
 • Utváření komunikací bezpečných pro účastníky silničního provozu;
 • Znalosti aktuálních právních a technických norem upravujících bezpečnost silničního provozu a provádění auditů bezpečnosti pozemních komunikací.

ZPŮSOB ŠKOLENÍ - pravidelné školení pro auditory se skládá:

 • Z teoretické výuky v rozsahu 16 hodin se zaměřením na prohloubení a udržování znalostí získaných v předchozím absolvovaném školení.

CERTIFIKÁT O ABSOLVOVÁNÍ ŠKOLENÍ – každému, kdo úspěšně dokončí pravidelné školení v celém rozsahu, vydáme číslovaný certifikát o absolvování tohoto školení.