Architektura a pozemní stavby

AFRY CZ s.r.o. > Co děláme > Architektura a pozemní stavby

Architektura vždy velmi dobře odrážela to, čemu se říká „duch doby“. Architektura je zároveň schopna povznést ducha. Nevycházíme z žádných paradigmat ani ekonomizací myšlení. Výřečnost v jazyce architektury měříme podle toho, jak je budova sestavena. Přicházíme, abychom tvořili. Náš tým je vzácnou synergií tvořivých architektů, stavebních a dopravních inženýrů. Cílem je, aby se lidé v našich budovách cítili svěže. Bezpečné a zdravé prostředí je nezbytné pro prosperující civilizaci.

Spolu s našimi partnery se za každých okolností snažíme vystoupit z komfortní zóny masové produkce. Investorům jsme schopni zajistit kompletní balíček od přípravných akvizic projektů až k autorským dozorům staveb. V neposlední řadě se zabýváme udržitelností životního prostředí, bezpečností a řízením staveb.

Naší nespornou výhodou je jádro a odborné zázemí stabilní společnosti ÅF Pöyry, kde spolupracujeme s řadou inspirujících kolegů se zajímavými zkušenostmi. Výměna zkušeností s předními severskými architekty a odborníky nám přináší další možnosti vyhovět přáním a touhám našich partnerů.

Služby

  • Architektonické návrhy i dokumentace staveb pro bydlení i občanských a průmyslových staveb
  • Návrhy urbanistických konceptů území
  • Komplexní projektové řízení investičních záměrů
  • Podpora a poradenství investorům, odborné analýzy a modely
  • Supervize projektových dokumentací pozemních staveb
  • Supervize realizace staveb, výkon technického dozoru stavebníka

Kontakt

Petr Zeman
Vedoucí oddělení Architektury a pozemních staveb
+420 731 666 739
petr.zeman@nullafry.com

Not Found

Content not found.