2023

Tiskové zprávy

Připojte se k historicky první on-line diskuzi o vysokorychlostní trati

Máte dotaz k projektu vysokorychlostní tratě (VRT) Moravská brána I? Připojte se k moderované živé debatě. Své dotazy můžete klást jak předem, tak online během vysílání. Odpovídat budou náměstek ředitele VRT Marek Pinkava ze Správy železnic a hlavní inženýr projektu Vladislav Šefl z projekčně-inženýrské společnosti AFRY.

„Chat VRT je dalším komunikačním prostředkem pro transparentní a otevřenou diskuzi s veřejností. Tu AFRY po boku Správy železnic v Olomouckém kraji vede od počátku projektu. Zpětná vazba od místních obyvatel, spolků a samospráv je pro úspěšnost projektu nezbytná a vždy nás posunuje dál,“ říká Vladislav Šefl.

Během živého vysílání se zájemci seznámí se stavem projekčních prací a získají odpovědi na své dotazy. Ty mohou zasílat jak předem na e-mail vrt@nullspravazeleznic.cz (předmět Chat VRT), tak i online během vysílání.

Chat VRT proběhne v úterý 2. 5. 2023 v čase 16:30 – 17:30.

Odkaz na připojení k debatě: zde

Na přelomu roku AFRY spolu se Správou železnic spustily k VRT Moravská Brána I geografický informační systém, tzv. GIS portál. Jeho prostřednictvím sbírají poznatky, náměty a připomínky široké veřejnosti. Ty následně vyhodnocují a zodpovídají.

„GIS portál se nám velmi osvědčil. Občané připojili již přes 80 svých podnětů a o projekt se aktivně zajímají,“ hodnotí Vladislav Šefl. Chat VRT je dalším komunikačním kanálem, který AFRY připravila pro širokou veřejnost.

Architektonická, projektově-inženýrská a konzultační společnost AFRY je zpracovatelem dokumentace pro územní řízení stavby VRT Moravská brána I. Na projektu pracuje od loňského roku.