2022

Tiskové zprávy

Máte připomínku k VRT Moravská Brána I? Napište nám! Spustili jsme interaktivní mapový portál

GIS portál projektu VRT Moravská Brána I.

Spolu s investorem Správou železnic jsme spustili geografický informační systém, tzv. GIS portál, projektu vysokorychlostní železniční tratě VRT Moravská Brána I. Veřejnosti umožňuje se s projektem detailně seznámit a zároveň se k němu vyjadřovat.

„GIS portál je jedním z interaktivních nástrojů efektivní komunikace mezi projektovým týmem, investorem a občany. Je to speciální mapová aplikace, která nám umožňuje jednak on-line prezentovat aktuální podobu projektu široké veřejnosti, tak hlavně jednoduše sbírat podněty a připomínky občanů,“ vysvětluje Vladislav Šefl, hlavní inženýr projektu AFRY CZ.

Aplikace zprostředkuje veřejnosti náhled do územních plánů a podrobného technického řešení vedení vysokorychlostní trati. Zároveň umožní ke konkrétním bodům na mapě připojit poznámku, námět či připomínku. Ty projektový tým AFRY a Správy železnic následně analyzuje a vyhodnotí jejich relevantnost pro vedení trati, případně je integruje do úprav projektu. Jednotlivé dotazy a připomínky budou projektanti a investor prostřednictvím GIS portálu také zodpovídat.

Zadané náměty jsou v anonymní podobě veřejně přístupné všem uživatelům aplikace. Veřejné budou samozřejmě i odpovědi projektového týmu.

„GIS portál doplňuje transparentní a otevřenou diskuzi s veřejností, kterou AFRY po boku Správy železnic v Olomouckém kraji vede od počátku projektu. Zpětná vazba od místních obyvatel, spolků a samosprávy je pro úspěšnost projektu nezbytná a vždy se díky ní posunujeme dál,“ vyzývá Vladislav Šefl veřejnost k využívání nově spuštěné aplikace.

GIS portál je přístupný na této adrese.

Architektonická, projektově-inženýrská a konzultační společnost AFRY CZ je vedoucím subjektem mezinárodního týmu, který získal zakázku Správy železnic na zpracování dokumentace pro územní řízení stavby vysokorychlostní tratě (VRT) Moravská brána I. Na projektu pracuje od ledna tohoto roku.