2022

Aktuality

Spoločnosť AFRY oslávila na Slovensku už druhé výročie

Projekt bytového komplexu v Bratislave

V čele takmer 60-členného tímu projektantov a architektov slovenskej pobočky AFRY stojí dynamická Dominika Držiková. V časopise Inžinierske stavby hovorila o tom, čo AFRY na slovenský trh priniesla, kam sa dostalo, o zaujímavých projektoch, firemnej kultúre i o tom, aké to je rozbiehať biznis v čase najprísnejšieho lockdownu.

AFRY je medzinárodná spoločnosť, ktorá pracuje na projektoch vo viac ako stovke krajín sveta. Ako sa mladá žena stane riaditeľkou jej slovenskej pobočky?

AFRY je silná skupina, ktorej smer udáva Švédsko. Príbeh slovenskej pobočky sa však začal písať omnoho bližšie, a to v ČR. Riaditeľ AFRY CZ Ivo Šimek hľadal odborné kapacity pre veľké české projekty v oblasti dopravnej infraštruktúry, posun do slovenských projektantských vôd bol preto logický. Zoznámil nás kolega a slovo dalo slovo. A pretože má Ivo Šimek odvahu obsadzovať do vedúcich pozícií energických mladých ľudí, dostala som šancu. Zmluvu sme podpisovali v reštaurácii na lodi s výhľadom na bratislavské mosty. Bolo to tematické i symbolické. Prvú slovenskú pobočku totiž tvorilo aj so mnou osem mostných inžinierov.

Čo AFRY na Slovensko priniesla?

Sme všade, kde sú odborné kapacity a talent. AFRY ma jasnú víziu budúcnosti a na to potrebuje tých najlepších ľudí, ktorí svojím prístupom dokážu a chcú posúvať spoločnosť a vytvárať naozajstnú pridanú hodnotu. Verím v to, že každý z nás je v niečom najlepší a mojou úlohou je vytvárať pre ľudí priestor tak, aby vedeli naplno využívať svoj potenciál. Na Slovensko prinášame škandinávsky model spolupráce, firemnej kultúry, pracovného prostredia, otvorenosti či diverzity. Osvedčilo sa nám, že ak vložíme ľuďom dôveru a zodpovednosť do rúk, prídu so skvelými nápadmi sami. Takto sme vytvorili prostredie, v ktorom sú zanietení, kreatívni jedinci, ktorí majú drive a chcú niečo dokázať. Vo vedení máme tak seniorov, ako aj juniorov, ženy aj mužov. Rôznorodosť názorov, zázemia, skúseností je to, čo nás obohacuje, preto aj tím na Slovensku staviame medzinárodný, máme expertov z viacerých krajín Európy. Naším dlhodobým cieľom je pozdvihnúť digitalizáciu odboru, prispieť ku kultivácii pracovného prostredia a akcentovať princíp trvalej udržateľnosti v projektovaní.

V októbri ste oslávili druhé narodeniny. Kam ste sa za ten čas posunuli?

Z pôvodnej mostárskej skupiny sme sa stali multiprofesijnou spoločnosťou a ponúkame už celé spektrum činností. Od infraštruktúrnych akcií typu diaľnice, cesty, železnice, geotechnika cez stavby vodohospodárske až po oblasť architektúry a pozemných stavieb. Veľmi úspešná je aj naša ponuka špecializovaných služieb ako je stavebnotechnický prieskum a diagnostika stavieb. Je to úplne iná činnosť než projekcia, ktorá sedí aj inému typu odborníkov. Takým, ktorí miesto kancelárie uprednostňujú prácu v teréne. Aktívne rozvíjame aj poradenstvo, kde máme prvé lastovičky v podobe technických due diligence na mosty a diaľničné stavby. Jedným zo zaujímavých projektov v tejto oblasti je spolupráca s divíziou AFRY Management Consulting v Miláne. Figurujeme tu v pozícii poradcov pre PPP diaľničný obchvat Atén Attiki Odos v dĺžke približne 70 km. Ide o skutočne medzinárodnú akciu. Slovenskí odborníci v odbore dopravnej infraštruktúry pracujú po boku talianskych kolegov na gréckom projekte. Je to typický príklad efektívnej spolupráce v rámci skupiny.

Na akých ďalších zaujímavých zahraničných projektoch pracujete?

AFRY pôsobí celosvetovo a vo viac ako 40 krajinách má svoje pobočky. Umožňuje nám to participovať na technicky náročných riešeniach, ktoré sa na Slovensku zatiaľ neuplatňujú. Aktuálne je to napr. príprava dokumentácie pre realizáciu stavby dvojice mostov na projekte Gerstaberg pri Stockholme, z ktorých predovšetkým jeden je zložitý železniční objekt. Stavbu tvorí južný spojovací most, severný spojovací most a „nadjazd“, ktorý vyzerá ako prelet ⲻ fly-over ⲻ nad železničnou traťou. Skladá sa zo sústavy 24 portálových rámov a mostnej koľajovej dosky pre novú trať. Z pohľadu projekčnej praxe je pre nás zaujímavá nielen technická náročnosť projektu, ale aj švédsky spôsob práce a celkom odlišné požiadavky na výstupy. Skúsenosti zo zahraničných projektov si vážime, sú pre nás obohatením. Veríme, že takto nadobudnuté skúsenosti nám rozširujú náš vlastný odborný záber a jeho pridanú hodnotu vieme potom ponúknuť tuzemskému klientovi.

Projekt železničného mosta vo Švédsku

Z pohľadu koľajového inžinierstva sú technologickou špičkou projekty vysokorýchlostných tratí s návrhovou rýchlosťou až 350 km/hod. Podieľate sa na príprave tzv. VRT v Česku. Predstavili ste aj spôsob prezentácie formou virtuálnej reality s využitím videoherného SW. Čo na projekte robíte?

Vysokorýchlostné trate sú revolučné riešenia dopravy, ktorých sa Slovensko v dohľadnom čase asi nedočká. Sme preto radi, že môžeme pracovať na tých zahraničných. Náš slovenský tím sa na tom podieľa multiprofesijne. Pracujú na ňom projektanti slaboprúdu, koľajových tratí, mostári; v odbore vodného hospodárstva a trakcie sme dokonca profesijnými garantmi. Projekt je v 3D a využívame tu technológiu založenú na videohernej platforme Unreal Engine. Je to nástroj novej generácie, keď vytvárame skutočné digitálne dvojča celého úseku trate s rozlohou 200 km2. Okrem náročného návrhu, ktorý zahŕňa napríklad pri mostoch dynamickú analýzu, je projekt obohacujúci aj vďaka medzinárodnej spolupráci. Popri česko-slovenskom tíme na ňom pracuje i švédska sestra AF-Infrastructure, ktorá má veľké skúsenosti s projektmi rýchlych spojení v Európe, i svetová jednotka v odbore VRT francúzska Systra. Vďaka zahraničným zákazkám máme možnosť zamestnancom ponúknuť odborne náročnú prácu a skutočný profesijný rozvoj.

Dálnice a železniční trať

Projekt vysokorýchlostnej železničnej trate v Česku

Výraznejšie sa však začínate zapájať aj do domácich projektov.

Áno, a to nás, pochopiteľne, teší. Klientov máme v súkromnej i vo verejnej sfére a snažíme sa o ich rôznorodosť. Pre lídra medzi slovenskými zhotoviteľmi sme pripravovali ponuku do súťaže na dostavbu najväčšej slovenskej križovatky pri Bratislave. V Bratislave máme aj náš aktuálne najväčší projekt v oblasti pozemných stavieb. Pre zahraničného developera pripravujeme projekt komplexu s 2 500 bytmi, ktorý je plne v BIM. Skúsenosti v oblasti digitalizácie stavebníctva vieme na domácom trhu pretaviť i do verejných projektov. Vyhrali sme napríklad jeden z pilotných BIM projektov Žilinského samosprávneho kraja. Ide o jednoduchý projekt bytovky pre zamestnancov nemocnice v Čadci. Zaujímavý je pre nás v tom, že sme kraju partnerom v oblasti digitalizácie a pomáhame nastavovať štandardy BIM. Spätnú väzbu od domácich klientov máme veľmi pozitívnu. Náš cieľ je byť pre klienta kľúčovým partnerom, expertom, ktorý ponúka riešenia úloh komplexne od ideového návrhu až po podporu počas realizácie.

V Bratislave nie je vaša jediná kancelária. V čase najprísnejšieho lockdownu ste otvárali kanceláriu v Žiline a svoje pôsobenie rozvíjate i na východnom Slovensku. Aké to bolo, začínať počas covidu?

Covid rozvoj určite neuľahčil. Dosť nám však i dal. Napríklad efektivitu online spolupráce, ktorá je v rámci medzinárodných projektov nevyhnutnosťou. Alebo zavedenie agilných metód do projektového manažmentu, čo v našom odbore nebýva zvykom. Už Bratislavu sme otvárali v covidovom roku a Žilina nasledovala hneď pol roka po nej v čase uzávery väčšiny aktivít. Napriek tomu sme svoje rady rozšírili  každý mesiac o 2 – 5 kolegov a nové profesie. Každý nováčik dostal v nástupnom dni v kancelárii všetko potrebné a ďalej pracoval len online. Zaviedli sme preto techniky SCRUM ako denné stand-up mítingy a pod. Sú to vždy takéto drobné inovácie, drobné odlišnosti, ktoré, keď sa zrátajú, majú vo finále veľký efekt.

Čo sa vám v riadení firmy osvedčilo?

Osvedčilo sa mi počúvať šikovných ľudí okolo mňa, ktorí sami prichádzajú so skvelými nápadmi, ako veci zlepšiť alebo zefektívniť. V AFRY si je každý vedomý, že je dôležitou súčasťou tímu a spolupodieľa sa na smerovaní firmy. Inklúziou kolegov, jasným komunikovaním stratégie, cieľov a ambícií firmy sa nám podarilo zvýšiť počet spolupracovníkov na takmer 60 a ja pevne verím, že to nie je konečné číslo. Z môjho pohľadu si dovolím tvrdiť, že firma môže byť len taká ambiciózna, akí ambiciózni sú ľudia, ktorí ju tvoria.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby v novembri 2022.