2022

Tiskové zprávy

Vysočinou 320 km/hod: AFRY vyhrála další zakázku VRT

Vizualizace z projektu VRT Moravská Brána I.

AFRY bude projektovat další úsek vysokorychlostní železniční tratě. Získala stěžejní zakázku na návrh novostavby VRT Vysočina fáze I. Jde o jeden z budoucích nejvytíženějších železničních koridorů.  

AFRY vyhrála zakázku Správy železnic na zpracování dokumentace pro územní řízení stavby vysokorychlostní tratě (VRT) v úseku Velká Bíteš – Brno. Součástí je i příprava dokumentace pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), veškeré podklady jako inženýrskogeologické, hydrologické a přírodovědné průzkumy i architektonické a urbanistické řešení železničních zastávek Osová Bítýška a Velká Bíteš. Vysoutěžený úsek je částí koridoru rychlého spojení RS1 mezi Prahou, Brnem a Ostravou a Polskem a je označován také jako VRT Vysočina fáze I.

„Opakované vítězství AFRY v zakázkách na přípravu klíčových dokumentů zásadních infrastrukturních projektů nás nejenom velmi těší, ale zároveň velmi zavazuje. Vysokorychlostní tratě posunou Českou republiku do železničního standardu západní Evropy a naším cílem je k tomu maximálně přispět,“ říká ředitel AFRY CZ Ivo Šimek a doplňuje: „Aktuální vítězství potvrzuje, že partnerský přístup, otevřená komunikace a ESG principy, které AFRY v České republice uplatňuje, jsou tím správným směrem.“

Sdružení vedené projektově-inženýrskou společností AFRY CZ již letos v lednu vyhrálo obdobnou zakázku na úsek VRT Moravská Brána I v Olomouckém kraji.

Místní občané a samospráva velmi oceňují včasnou, otevřenou a transparentní komunikaci projektového týmu

„Při zpracování aktuálního projektu VRT se od počátku snažíme maximálně vyjít vstříc místním občanům. Organizujeme proto v regionu spolu s investorem pravidelná projednávání. Tento postup se nám velmi osvědčil a zpětná vazba od místních i samosprávy v podobě mnohých pochval našemu týmu je toho důkazem. V případě přípravy VRT v úseku Velká Bíteš – Brno proto chceme postupovat stejně,“ předesílá Petr Košan, ředitel segmentu doprava AFRY CZ.

AFRY se stala vybraným dodavatelem zakázky na základě nejlepšího poměru nabídkové ceny a kvality. Cena byla hodnotícím kritériem s 60% vahou, ze 40 % pak rozhodovaly zkušenosti projektového týmu. AFRY projekt nabídla za 204 688 000 Kč bez DPH.

Vítězné sdružení tvoří dvě sesterské společnosti mezinárodní skupiny AFRY: AFRY CZ a švédské AF-Infrastructure. Vedoucím sdružení je česká organizace. Významným poddodavatelem projektu budou renomovaní specialisté z francouzské společnosti SYSTRA, tak jak je tomu v případě VRT v Olomouckém kraji.

VRT Vysočina bude jedním z nejvytíženějších úseků

Úsek leží na trase Praha ⲻ Brno, která se v budoucnu stane jedním z nejvytíženějších vysokorychlostních koridorů a zkrátí podle Správy železnic jízdní dobu vlaků mezi největšími městy ČR na méně než jednu hodinu.

„Z hlediska přípravy projektu jde vzhledem ke komplikovanosti okolního terénu o spíše složitější úsek VRT. Bude proto pravděpodobně nutné navrhnout osm tunelů,“ říká Petr Košan.

Stavebně se jedná o 33 km dlouhou novostavbu dvoukolejné trati s max. rychlostí 320 km/hod. Bude elektrizovaná střídavou trakční soustavou a zabezpečena systémem ETCS. Součástí zakázky je i několik napojení na běžnou železniční síť i úpravy související silniční infrastruktury, včetně prověření trasy obchvatu Velké Bíteše.

O zakázce:

  • Název nadlimitní veřejné zakázky: Zpracování dokumentace pro územní řízení „RS 1 VRT Velká Bíteš – Brno“.
  • Druh zadávacího řízení: otevřené řízení, veřejná zakázka na služby.
  • Nabídková cena (bez DPH): 204 688 000 Kč.