2022

Tiskové zprávy

Spolupráce firem AFRY a Construsoft urychluje digitalizaci stavebnictví

AFRY a Construsoft uzavřely technologické partnerství. Firmy společně prosazují efektivnější využití digitalizace ve stavebnictví v ČR a SR. Prezentují potenciál tzv. bezvýkresové stavby, rozšířené a smíšené reality v projektování, otevřených datových formátů a dalších inovativních přístupů. Zohledňují možnosti BIM/VDC i pro snižování uhlíkové stopy stavby a další cíle v oblasti udržitelného stavitelství.

AFRY je evropský lídr v oblasti projektových, inženýrských a konzultační služeb s celosvětovým dosahem. V ČR působí již 30 let. Construsoft je mezinárodní dodavatel a vývojář BIM software poskytující rozsáhlé konzultační služby v oblasti BIM. V Česku a na Slovensku je přítomný od roku 1997.

„Obě firmy se dlouhodobě snaží obohacovat a kultivovat český a slovenský stavební sektor. Protože vycházíme ze společných hodnot a cílů, uzavřeli jsme nově memorandum o technologickém partnerství. Urychlí přechod oboru k pokrokovým metodám i udržitelným řešením,“ říká Ivo Šimek, ředitel AFRY CZ.

„V oblasti digitalizace podporujeme zejm. transparentní a nediskriminační principy, které zefektivňují projektování, realizaci i provoz staveb. Jsou založeny na otevřených datech a prověřených pracovních postupech,“ doplňuje Martin Maťašovský, mezinárodní marketingový ředitel skupiny Construsoft.

Společnosti AFRY a Construsoft podepsaly memorandum o technologickém partnerství

Bezvýkresová stavba minimalizuje chybovost

AFRY se digitalizaci věnuje globálně napříč všemi 40 zeměmi skupiny. Takto získané mezinárodní znalosti pak přenáší do českého a slovenského prostředí a ve spolupráci s firmou Construsoft uvádí do projektové praxe. Nové technologické postupy v oblasti informačního modelování staveb a virtuálních návrhů a výstavby (BIM/VDC) společně implementují a ověřují na reálných projektech. Otvírají tím možnosti pro zefektivnění stávajících stavebních procesů ČR a SR, zejm. v oblasti dopravní infrastruktury.

Příkladem je tzv. bezvýkresová stavba, kterou AFRY a Construsoft dlouhodobě prosazují. Tato alternativa k tradičním projektovým postupům umožňuje stavět nikoli podle 2D výkresů, ale přímo podle 3D/BIM modelů. „Zásadní změna spočívá v digitalizaci komunikace, digitalizaci schvalovacích procesů a používání modelů jako zdroje informací. Informační model je maximálně názorný, na rozdíl od 2D výkresů mezinárodní, s minimálním prostorem pro chybovost,“ vysvětluje Pavel Vlasák, BIM/VDC manažer AFRY CZ.

V návaznosti na bezvýkresovou stavbu AFRY a Construsoft také aktivně prosazují a prezentují výhody využití rozšířené a smíšené reality ve stavebnictví.

Ivo Šimek (AFRY) a Martin Maťašovský (Construsoft)

Otevřené formáty a inovativní technologie zefektivňují stavbu

Technologičtí partneři přispívají i k rozšíření metod založených na otevřených datových formátech a nediskriminačních principech. Staví na nezávislosti na konkrétních softwarových řešeních, vč. iniciativy OpenBIM.

„OpenBIM vychází z předpokladu, že jediná možná cesta k opravdu efektivní spolupráci je založena na otevřeném přístupu k informacím.  Podporuje transparentní postup prací, umožňující všem stranám účastnit se projektu bez ohledu na to, jaký nástroj používají. Zároveň nehrozí riziko nezdravé závislosti na určitých poskytovatelích software, tzv. proprietární uzamčení - vendor lock-in,“ vysvětluje Pavel Vlasák.

Základem pro OpenBIM komunikaci je datový standard vyvíjený pod záštitou buildingSMART International. „V červenci jsme se stali prvním a zatím jediným školícím střediskem buildingSMART International v Česku a na Slovensku. Tyto mezinárodně uznávané standardy a normy chápeme jako nutnou cestu pro transparentní spolupráci mezi jednotlivými obory českého a slovenského stavebnictví,“ uzavírá Martin Maťašovský.