2021

Tiskové zprávy

AFRY CZ podpořila deklaraci New green deal

AFRY CZ dlouhodobě následuje globální trendy v oblasti „udržitelného stavitelství“. V ČR považujeme za zásadní aktivity České rady pro šetrné budovy, která vydala deklaraci New green deal - cesta k udržitelné ekonomice 21. století. V minulých dnech se naše společnost k deklaraci připojila.

Deklarace „NEW GREEN DEAL CESTA K UDRŽITELNÉ EKONOMICE 21. STOLETÍ"  vytváří a popisuje soubor doporučení pro nastartování  ekonomiky a její připravenosti na zelenou budoucnost. Česká rada pro šetrné budovy v Deklaraci shrnuje dosažené úspěchy v oblastech udržitelného stavitelství, cirkulární ekonomiky, hospodaření s vodou nebo cestě k uhlíkové neutralitě. Dokument také definuje zásadní výzvy, kterými bychom se měli zabývat i v čem je možné požadovat změnu, nejen po veřejném sektoru. Deklarace bude předána premiérovi ČR.

Deklarace se plně shoduje s našimi postoji ve všech svých oblastech. Proto se AFRY CZ k výzvě připojila. Považujeme za zásadní prosazovat nové postupy při renovacích i novostavbách veřejných budov, dosahovat nejvyšší parametry šetrnosti a efektivity provozu budov. Dlouhodobě podporujeme metodiky pro veřejné zakázky, které preferují parametry staveb s ohledem na celoživotní náklady před důrazem na nejnižší pořizovací cenu. Celou deklaraci si můžete přečíst zde.

Udržitelnost je součástí obchodní strategie AFRY a předpokladem pro podnikání AFRY jako celku. Propojujeme technologie, abychom pro vás vytvořili udržitelný pokrok.