2021

Vytvořili jsme

Centrála Správy Železnic

S naší sesterskou architektonickou společností Gottlieb Paludan Architects jsme se zúčastnili mezinárodní architektonické soutěže na podobu nové Centrály Správy železnic.

Objekt jsme koncipovali do 3 bloků, kde vzniklé proluky lícují s bočními ulicemi.

Novou Centrálu Správy železnic chápeme jako monumentální objekt, zároveň však příjemnou lidskou stavbu, otevřenou směrem k veřejnosti i uživatelům.

Fasáda je osazena bronzově kolorovanými stínícími lamelami mezi vodorovnými kolejnicemi. Tento pohled připomíná ikonickou technickou ideu železniční dopravy. Technická stránka železnice – pozornost vůči lidem a cestujícím – se odráží ve všude přítomné otevřenosti spodních pater u východní fasády, která se otvírá lidem na úrovni ulice a úměrně odpovídá urbanismu této oblasti. Oboustranné pojetí dělá budovu ředitelství monumentální a zároveň lidsky orientovanou, impozantní a zároveň otevřenou.

Exteriéru a interiéru dominují jemné křivky všech velikostí, od parteru až po střešní konstrukci. Řešení propůjčuje budově silnou identitu a spojuje ji s daným místem a uživateli. Stavba je oslavou daného místa, oslavou Správy železnic.

Fakta

název
Centrála SŽ

klient
Správa železnic

lokalita
Praha

doba poskytování služeb
12/2020 – 02/2021

druh služeb
Architektonická soutěž