2020

Vytvořili jsme

Studie porovnání nákladů na realizaci RD&D aktivit spojených s přípravou HÚ v podzemních výzkumných pracovištích do roku 2035

Zdroj: SÚRAO

Poskytovali jsme expertní činnosti na posouzení a zhodnocení ekonomických a technických aspektů realizace výzkumných, vývojových a demonstračních (RD&D) aktivit v prostředí podzemního výzkumného pracoviště Bukov, v návaznosti na koncepční dokumenty a potřeby objednatele, včetně porovnání s ostatními podzemními pracovišti ve světě pro potřeby hlubinného úložiště.

Tyto služby zahrnovaly:

  • Posouzení vhodnosti PVP Bukov z hlediska relevance horninového prostředí, transportních, geochemických, hydrochemických a geotechnických parametrů, a zhodnocení použitelnosti dat z výzkumu a experimentů uvažovaných v PVP Bukov pro český program přípravy hlubinného úložiště;
  • Zhodnocení relevance dat z jiných generických laboratoří ve světě pro účely vývoje hlubinného úložiště, vývoje technického a bezpečnostního konceptu;
  • Posouzení experimentálního plánu, porovnání nákladů na realizaci RD&D programu do roku 2035 v PVP Bukov a na jiných pracovištích českých i zahraničních;
  • Posouzení možností participace třetích stran na experimentech prováděných v PVP Bukov z pohledu jejich národních programů přípravy HÚ;
  • Zpracování SWOT a CBA analýz s ohledem na možnosti rozšíření PVP Bukov s promítnutím výše získaných podkladů ze zpracovaných dílčích analýz;
  • Závěrečné zhodnocení potenciálu využití PVP Bukov se zřetelem na přípravu HÚ v ČR a jeho využitelnost v tomto procesu, za účelem prokázání požadavků vyplývající z atomového zákona na umístění jaderného zařízení na finální lokalitě HÚ a mezinárodních návodů a doporučení IAEA.

Fakta

název
Studie porovnání nákladů na realizaci RD&D aktivit spojených s přípravou HÚ v podzemních výzkumných pracovištích do roku 2035

klient
Správa úložišť radioaktivních odpadů

lokalita
Dolní Rožínka

doba poskytování služeb
2020

druh služeb
Expertní činnosti