2020

Aktuality

AFRY bude řešit budoucnost pražské železnice

15.12.2020

AFRY CZ se bude podílet na vypracování Studie proveditelnosti rozvoje pražského železničního uzlu včetně plánovaných vysokorychlostních tratí na území metropole. Spolu se společnostmi Mott MacDonald CZ, Ekola Group, Sagasta a SMA and Partners tak v příštích měsících vypracujeme pro Správu železnic významný strategický materiál. Po studiích železničních uzlů Brno a Ostrava se tak společnost AFRY CZ zapojí i do přípravy koncepce železniční dopravy v Hlavním městě.

Vítězný tým uspěl v soutěži vypsané formou Best value procurement, ve kterém tvoří cenová nabídka váhu pouze 30 % a zúročil tak bohaté zkušenosti s přípravou dopravně strategických a koncepčních materiálů pro různé klienty v Evropě.

Naši odborníci se budou podílet průřezově napříč většinou klíčových činností, počínaje podporou řízení a komunikace projektu a tvorbě koncepcí, přes spolupráci s městskými společnostmi TSK Praha a IPR Praha na tvorbě dopravně inženýrských podkladů i na významné části návrhu technického řešení a souvisejících profesí. Předem je zřejmé, že práce celého týmu bude pod drobnohledem široké odborné i laické veřejnosti. I proto budeme v rámci týmu klást velký důraz na účinnou komunikaci, abychom již samotným přístupem prokázali stoprocentní objektivitu a nezaujatost při nalezení optimálního řešení pražského uzlu.