2020

Vytvořili jsme

I/23 Nová Olešná, most ev.č. 23-017

Naším úkolem byl návrh komplexní rekonstrukce mostu na silnici I. třídy přes řeku Olešná v obci Nová Olešná u Jindřichova Hradce. V rámci rekonstrukce proběhlo doplnění spřahující desky na stávající nosníky KA, nové odvodnění rubu opěry a výměna svršku – izolace, vozovka, římsy, zábradlí. Dále jsme otevřeli prostor mezi úložným prahem opěry a navazujícím křídlem – odvodňovací žlábky pro odtok případné prosakující vody a odvětrání vlhkosti.

Realizaci rekonstrukce komplikovala skutečnosti, že jsou v blízkosti objektu situovány ploty zahrad a rodinný dům. Bylo proto nutné volit takové řešení, které po dobu provádění stavebních prací neznehodnotí majetek příslušných vlastníků. Rekonstrukce bylo nutné provést po polovinách, protože na mostě musel být stále zachován provoz alespoň na jednom jízdním pruhu .

Stavbu realizovala společnost Reno Šumava.

 

 

Fakta

název
I/23 Nová Olešná, most ev.č. 23-017

klient
Ředitelství silnic a dálnic ČR

lokalita
Jihočeský kraj

doba poskytování služeb
06/2018 – 12/2020

druh služeb
DSP, IČ pro SP, PDPS, AD