2020

Vytvořili jsme

Středisko údržby dálnice D3

Předmětem díla, které zpracovává tým AFRY spolu s kolegy ze společnosti Sagasta je zajištění projektové přípravy a stavebního povolení pro nový areál SSÚD pro správu a údržbu příslušného úseku plánované dálnice D3. Součástí připravované stavby je i areál
dálničního oddělení policie (DO PČR) a areál Integrované záchranné služby (IZS) zahrnující hasičskou záchrannou stanici (HZS) a zdravotní záchrannou službu (ZZS).

Úlohou AFRY je zajištění projektové dokumentace technického zařízení budov (vzduchotechnika, vytápění, zdravotně-technické instalace, elektro), provozních souborů  a objekty pozemních komunikací v celém areálu plánovaného areálu údržby silnic a dálnic v Kaplici, včetně jeho napojení na dopravní infrastrukturu.

Fakta

název
D3 SSÚD Kaplice vč. křižovatky Na Vyhlídce - DSP/IČ/MPČ/AD/VD-ZDS

klient
Ředitelství silnic a dálnic ČR

lokalita
Jihočeský kraj

doba poskytování služeb
DSP - 06/2020 – 11/2020

druh služeb
DSP, IČ pro SP, PDPS, AD