2020

Vytvořili jsme

Návštěvnické centrum ČNB

(Nový prostor přízemí velké dvorany Návštěvnického centra ČNB (vizualizace převzata ze studie SGL projekt s.r.o.))

Naším úkolem byl návrh stavebních úprav stávající části přízemí velké dvorany a 2. suterénu pro účely nové expozice návštěvnického centra České národní banky pro prezentaci činnosti dané instituce. Při návrhu stavebních úprav bylo nutné zachovat stávající architektonické hodnoty objektu.

Hlavním cílem bylo propojení stávající expozice ČNB ve 2. suterénu s navrhovaným návštěvnickým centrem a zajistit dokonalé bezpečnostně akustické oddělení prostor od běžného provozu banky.

Fakta

název
Návštěvnické centrum ČNB

klient
Intar a.s.

lokalita
Praha 1 – Nové Město

doba poskytování služeb
11/2019 – 05/2020 (DPS)

druh služeb
Dokumentace pro provedení stavby