2020

Vytvořili jsme

Výpravní budova ŽST Nymburk hl.n.

Pro Správu železnic jsme zpracovali Ideovou studii pro výpravní budovu železniční stanice Nymburk hl.n. Základním cílem bylo připravit podklad pro dopracování Záměru projektu a umožnit tak další pokračování projektu.

Naším úkolem bylo:

  • vypracovat tři varianty řešení výpravní budovy v ŽST Nymburk,
  • prověřit možné varianty řešení výpravní budovy a nalezení optimálního řešení VB s návazností na širší vazby přednádraží, navazující dopravní infrastrukturu (parkoviště P+R, K+R, cyklodopravu a B+R) a železniční infrastrukturu,
  • zpracovat hmotové řešení na všechny varianty jako prezentační materiál pro město a veřejnost k diskuzi nad variantami řešení.

Nakonec jsme investorovi zpracovali 4 varianty ideového řešení. Obsahem zpracování bylo vyhodnocení kritérií pro jednotlivé varianty z hlediska využitelnosti a ekonomické náročnosti.

 

Výsledkem je objemová studie na základě zjištěných požadavků objemů na budovu. Jednotlivé nové hmoty reagují na stávající budovu tak, aby byly pouze jako dotvoření zástavby a nekonkurovaly stávající budově. Jednoduché vodorovné linie, obklopují budovu a výškově k ní gradují.

 

 

 

Fakta

název
Ideová studie „Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Nymburk hl.n.“

klient
Správa železnic, s.o.

lokalita
Nymburk, Střední Čechy

doba poskytování služeb
05-08/2020

druh služeb
studie