2020

Vytvořili jsme

Zpracování koncepce dopravy pro město Beroun

Jedná se o souhrnný dokument, který řeší mobilitu ve městě komplexně a zahrnuje všechny typy přepravy osob. Na základě existujících dokumentů byla provedena metaanalýza stávající dat, analýza současného stavu. Dále je navržen plán aktivit směřujících k naplnění cíle bezpečné a udržitelné mobilitě ve městě.

 

 

 

Fakta

název
Zpracování koncepce dopravy pro město Beroun

lokalita
město Beroun, Středočeský kraj

objednatel
Město Beroun

doba poskytování služeb
2018 - 2020

druh služeb
generel dopravy, strategický dokument