2020

Vytvořili jsme

Generel dopravy v části města Lázně Bělohrad

Naše společnost připravila studii, která řešila stav a návrh dopravních úprav v lokalitě přilehlé k areálu lázní. Hlavním předmětem k řešení bylo dlouhodobé parkování vozidel návštěvníků lázní v rezidentních částech města. Situace byla zanalyzována pomocí celodenního průzkumu parkování a byly navrženy organizační i stavební změny pro zlepšení současného stavu.

 

 

 

Fakta

název
Generel dopravy v části města Lázně Bělohrad

lokalita
město Lázně Bělohrad, Královéhradecký kraj

objednatel
Město Lázně Bělohrad

doba poskytování služeb
2019 - 2020

druh služeb
generel dopravy, strategický dokument