2020

Vytvořili jsme

Parkovací dům Šrámkova

Naše oddělení Architektury a pozemních staveb zpracovalo pro město Ústí nad Labem studii parkovacího domu v lokalitě Dobětic.

Zadáním bylo ověření jednotlivých hmotových a kapacitních možností v dané lokalitě. Objekt jsme se snažili co nejcitlivěji zakomponovat do svažité morfologie území. Architektura objektu je velmi racionální a nerušící okolí. Z hlediska provozu se jako nejefektivnější ukázalo použití tzv. D’Humpyho ramp, kdy část parkování je o půl patra vzájemně posunuta.

 

 

 

Fakta

název
Parkovací dům Šrámkova

lokalita
Ústí nad Labem

doba poskytování služeb
2020

druh služeb
studie