2020

Vytvořili jsme

Savarin palác – Crestyl

Předmětem plnění projektu rekonstrukce Paláce Savarin na pěší zóně v Praze byly profesní části vzduchotechniky a vytápění a chlazení památkově chráněného objektu na obchodní plochy. Spolu s architekty jsme citlivě hledali možnosti umístění nových zařízení na půdě objektu a tras potrubí s minimalizací zásahů do stávajících stěn s využitím již nepoužívaných průduchů apod.

 

 

 

Fakta

název
Savarin palác

lokalita
Na Příkopě, Praha

doba poskytování služeb
2020

druh služeb
projektová dokumentace pro stavební povolení
dokumentace pro výběr zhotovitele